Pregled svih događaja

Zamjenik predsjednika SNV-a u Bjelovaru

U četvrtak 21.02.2019. u radnu posjetu srpskoj zajednici Bjelovarsko -bilogorske i Požeško-slavonske županije stigao je zamjenik predsjednika SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA,Aleksandar Saša Milošević sa Jelenom Nesterović.
Sastanak je održan s početkom u 13,00 sati u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić" a istom su prisustvovali srpski dožupan Bjelovarsko-bilogorske županije Saša Lukić,predsjednik VSNM BBŽ i potpredsjednik SNV-a Darko Karanović,predsjednik VSNM Pakrac Nikola Ivanović sa delegacijom,članovi  VSNM BBŽ Milan Radaković , Gordana Ćetković,Petar Radosavljević(u ime VSNM Daruvar) Dragica Verić iz Velike Pisanice,predsjednik VSNM G.Polje Milan Knežević,Damir Sedramac (u ime VSNM Garešnica),te ispred VSNM Bjelovar Dušan Margetić i Dušan Zorić.
Predsjednik Karanović zahvalio je u ime srpske zajednice BBŽ ,SNV-u na financijskoj i tehničkoj pomoću ,kako za uređenje SKC"Pavle Solarić"tako i za rad općinskih i gradskih vijeća.
 
Namjera naše nacionalne Koordinacije SNV-a,je da u praksi županijska vijeća postanu svojevrsna srpska koordinacija u odnosu na općinska i gradska vijeća.Smatramo da je VSNM BBŽ uistinu primjer "dobre prakse"jer na taj način i funkcioniramo u proteklih gotovo 8 godina.U završnoj su fazi i aktivnosti kako bi svako naše vijeće u BBŽ  imalo svoj prostor za rad.
Dožupan Lukić i Darko Karanović upoznali su drage prijatelje sa izuzetno afirmativnim provođenjem "kapitalnih investicija" na terenu.One su bile svojevrsna "inicijalna kapisla",jer su jedinice lokalne i regionalne samouprave u gotovo sve  projekte "dodali" znatna vlastita sredstva.
Milošević smatra da su ovogodišnje aplikacije našeg srpskog županijskog vijeća za uređenja škola,mjesnih domova i prostora za rad na području Bjelovarsko-bilogorske županije realne i skromnije od ostalih te gotovo sigurne za odobrenje.
Jelena Nesterović je ukazala na obaveze svih županijskih vijeća da narativno obrazlože sve vrste financijskih podrški od strane SNV-a- te isto tako ukazala na moderniji pristup izvještavanja o Planovima i programima te financijskim planovima županijskih vijeća prema Koordinaciji kao i izvještavanju o relizaciji istih.
Nikola Ivanović ukazao je na znatne problem srpske zajednice Požeško-slavonske županije i veliku pasivnost Srba požeške kotline.Potreban je pojačani aktivizam na terenu posebno na institucionalnom statusu manjinskih vijeća.
Milošević je ukazao na potrebu pronalaženja profesionalne osobe koja bi u ime Centra za razvoj i investicije SNV-a pokrivala VPŽ,BBŽ,BPŽ I PSŽ i bila ekonomska poveznica sa nacionalnom Koordinacijom i terenom(OPG-ima,malim poduzećima , obrtima ,itd.)
Kako još nije usklađen datum manjinskih izbora,pripreme na terenu moraju ići kao da će se izbori održati u maju mjesecu.Intencija je u rad vijeća uključiti veći broj žena i mlađih osoba.
Domaćini su prisutnima pripremili skromnu zakusku.
 
FOTOGRAFIJE:
 
20190221_124650.jpg20190221_133704.jpg20190221_130838.jpg20190221_145643.jpg20190221_145634.jpg20190221_130845.jpg20190221_132655.jpg20190221_134525.jpg20190221_130903.jpg20190221_124645.jpg20190221_145657.jpg20190221_133654.jpg20190221_124720.jpg20190221_145648.jpg

 

Elektrifikacija manastira Pakra

Nakon dugog niza godina i nekoliko pokušaja napokon je pred ostvarenjem dugo očekivani projekt elektrifikacije manastira Pakra i osiguranje dovoljno zakupljene snage električne energije za sve potrebe manastira.

Naime, manastir Pakra nikad nije bio priključen na elektroenergetsku mrežu te je u svojoj povijesti dobivao električnu energiju iz vodenice koja nažalost nije dugi niz godina u funkciji, točnije od 1943god. (76 godina nije u funkciji), kada je bila srušena i zapaljena te je upravo to razlog zbog kojega smo tražili da se priključak i omogući.

S obzirom na zahtjevnost samoga projekta, bilo je nužno osigurati određene predradnje kako bi se priključak i odradio. Radi se o izradi nove trafostanice i polaganju u zemlju kabla u dužini cca 1,100 m kao i ugradnje  samostojećeg ormara. Navedeni radovi koštaju cca 100.000 kn, a osigurani su zahvaljujući zamjeniku župana Saši Lukiću koji je uspio u sklopu  odluke Vlade RH koja je doznačila sredstva HEP – u, osigurati navedeni iznos.

Srpska pravoslavna crkva, Eparhija slavonska obvezala se je odraditi instalaciju unutar samog objekta, te dobiti atest od samog izvođača kako bi HEP mogao priključiti struju. Navedenim radovima financijski će pomoći grad Daruvar kao i općina Sirač kako bi se uspješno priveli kraju i kako bi svi uživali u povijesnom trenutku elektrifikacije manastira Pakra.

FOTOGRAFIJE:

IMG_5957.jpgIMG_5963.jpgIMG_5965.jpgIMG_5964.jpgIMG_5956.jpgIMG_5958.jpgIMG_5962.jpg

 

Dan državnosti Srbije

U zagrebačkom Muzeju Mimara,(uoči Sretenja gospodnjeg) 14.02.2019.godine s početkom u 13,00 sati ,obilježen je Dan državnosti i Dan vojske Republike Srbije.
Prijem za goste i uzvanike organizirala je Ambasada Republike Srbije u Zagrebu.Prisutnima se obratila njena ekselencija,ambasadorica Mira Nikolić,svojevrsnim presjekom stanja i smjernica Republike Srbije, sa posebnim naglaskom na potrebi što prisnije  suradnje Republike Srbije i Hrvatske.
Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Državne himne izvela je pjevačka skupina djevojaka iz Pravoslavne gimnazije "Katarina Kantakuzina Branković"iz Zagreba.Prijemu su prisustvovali predstavnici javnog,političkog i kulturnog života naše Republike,vojni atašei mnogih država,kao i predstavnici srpske crkve i ostalih srpskih  institucija u Hrvatskoj.
 
FOTOGRAFIJE:
 

 

Održana sjednica predsjedništva VSNM BBŽ

U petak ,15.02.2019.u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić" ,s početkom u 16,00 sati održana je prva redovna sjednica županijskog srpskog vijeća u 2019.godini.
Sjednici su prisustvovali članovi predsjedništva ,Radovan Dožudić,Darko Karanović,Milan Radaković,Gordana Ćetković,Vanja Ficnar i Branko Kašić,te kao gosti Milan Knežević,predsjednik VSNM Grubišno Polje,Dušan Margetić,zamjenik predsjednika VSNM Bjelovar i član županijskog vijeća i Dušan Zorić ,član VSNM Bjelovar.Sa predsjedništvom srpske zajednice i ovoga puta je (kao i uvijek) bio i srpski dožupan Bjelovarsko -bilogorske županije Saša Lukić.
 
Predsjednik VSNM BBŽ Darko Karanović na uvid je dao Financijski izvještaj za 2018. godinu koji je uradila "Markoma" d.o.o.Bjelovar.U protekloj godini ukupni prihodi su iznosili 263.164,83 kn,a rashodi 253.015,01 kn.U 2019. godinu preneseno  je 10.149,82 kn.
Sam projekt "kapitalnih investicija"prihodno i rashodno je iznosio 115.000,00 kn.Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo izvještaj a detaljna analiza financijskog poslovanja po stavkama biti će predočena vijećnicima u pozivu za  prvu sjednicu Vijeća u 2019.godini.
Predsjedništvo je usuglasilo  raspored sredstava Kapitalnih investicija ,koje za 2019.iznose 345.000,00 kn.

Planirana sredstva utrošiti će se na uređenje Srpskog kulturnog centra"Isidor Dobrović"u Daruvaru,rješavanje fasade u SKC"Pavle Solarić"u Bjelovaru,uređenje prostora za potrebe VSNM Sirač u selu Miljanovac,rekonstrukciju prostora i nabavu novog namještaja u Garešnici, koji koristi VSNM Garešnica,SKD Prosvjeta i SDSS Garešnica(u prostor ništa nije uloženo od 1998),nabavu stolova,stolica i ormara,u Prokopu i Goveđem Polju,rekonstrukciju Društvenog doma u Batinjanima te nabavu kosilice za potrebe NK"Bršljanica.
Predsjedništvo u kontaku sa predsjednicima općinskih i gradskih vijeća ima zadatak pomagati  u pripremi lista Srpskog narodnog vijeća u  Izborima  za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 2019(5. Saziv).Doduše,još nije određen datum izbora ali se za njih treba pripremati kao da su "sutra".
Radovan Dožudić izvjestio je predsjedništvo o učinjenim radnjama vezanim za štampanje knjige"Oj djevojko ,draga dušo moja" Laze Šironje iz Daruvara,koja će uskoro "ugledati svijetlost dana".
Krsna Slava našeg vijeća "Đurđevdan" održati će se 04.05.2019.u Daruvaru u organizaciji "Srce"d.o.o. Aleksandra Štekovića.
Predsjednici Vijeća, (kao i svake godine) odrediti će u dogovoru sa svojim vijećnicima raspodjelu sjemenskog kukuruza, kao donaciju Republike Srbije. Nažalost.iz godinu u godinu pristiže sve manji broj vrećica,tako da je za cijelu županiju u 2019.godinu predviđeno samo 100 vrećica.
Putem naše web.stranice zahvaljujemo se našem dožupanu Lukiću koji je prezentirao "plodove tora"zapadne Slavonije i počastio prisutne.
 
FOTOGRAFIJE:
 
20190215_172822.jpg20190215_162459.jpg20190215_162428.jpg20190215_162437.jpg20190215_172831.jpg20190215_162443.jpg20190215_162507.jpg20190215_172840.jpg

 

Održana manjinska Koordinacija

U Etno-kući u Grbavcu pored Grubišnog Polja,u organizaciji Vijeća mađarske nacionalne manjine  BBŽ,održana je prva sjednica Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019.godini.
Sjednici su prisustvovali članovi Koordinacije ,predsjednik Šandor Toth,David Tihomir,Pavle Horvat,zamjenik predsjednika Damir Malina,Jaromir Vrabec,Darko Karanović,Milan Radaković i Dušan Margetić. Izostala je Ana Marija Štruml Tuček iz češke zajednice i predstavnik Roma Vinko Horak. Među gostima bili  su predsjednik VRMN BBŽ Stevo Gjurdjević,predsjednik Udruge Roma Grubišno Polje Predrag Bogdanić i tajnik Ivan Balog.
Bjelovarsko-bilogorsku županiju predstavio je župan g.Damir Bajs,županova zamjenica Bojana Hribljan, pročelnica Kabineta župana Mirna Čačić-Klobučić te zamjenica pročelnice Romana Pavlović.
Po usvajanju dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice koja je održana u OPG"Voborski" u Daruvaru,župan je potpisao  Odluku o rasporedu sredstava za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.Županija je u projekciji proračuna za 2019 godinu osigurala 100.000,00 kn više za manjine u odnosu na prethodne godine.
Time je osigurano za Plansko-programske aktivnosti četiri vijeća i predstavnika 370.000,00 kn,150.000,00 kn za naknade i putne troškove vijećnicima kao i 50.000,00 kn za posebne programe Udruga i Vijeća nacionalnih manjina, direktnim Ugovorima sa Kabinetom župana.Županija i putem Javnih natječaja financira rad manjinskih Udruga,napose u kulturi i obrazovanju.
Jednoglasno je prihvaćen Plan i program rada kao i financijski plan rada Koordinacije za 2019. godinu.Plan i program rada donosimo kao prilog u potpunosti.
 
Domaćin 5.Smotre manjinskog stvaralaštva Bjelovarsko-bilogorske županije biti će češka zajednica u gradu Daruvaru 13.04.2019., ukoliko će redovni izbori za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina biti u svibnju mjesecu. Ako Izbori budu na jesen i datum održavanja 5.Smotre manjinskog stvaralaštva  pratiti će vrijeme izbora.
 

 PROGRAM RADA KOORDINACIJE
 VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
  BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

                                               Za period 01.01.2019-31.12.2019.

 

Ovim prijedlogom programa utvrđuju se zadaci i obveze Koordinacije,nositelji i izvršitelji pripreme i provođenja usvojenih odluka ,te rokovi postupanja

 

NEPOSREDNI CILJEVI I ZADACI KOORDINACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA  BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (dalje :koordinacija)

 -trajni zadatak i obveza je aktivan rad na slobodnom  iskazivanju i deklariranju pripadnosti nacionalnoj manjinskoj zajednici
-ukazivati na važnost deklariranja pripadnosti nacionalnoj manjini radi očuvanja manjinskog identiteta ,posebno educirajući punoljetnu mladež pri prvom deklariranju nacionalnoj  pripadnosti
-posebnu pozornost posvetiti mladima u aktivnostima manjinskih udruga i institucija i tako ograničiti njihovu asimilaciju
-Koordinacija će svojim mjerama i aktivnostima surađivati sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave te na načelima međusobnog uvažavanja potencirati primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
-Koordinacija će se savjetodavno zalagati za osnivanje novih udruga nacionalnih manjina kao i na institucionalnom jačanju manjinskih zajednica
-Koordinacija će aktivno djelovati na planu razvijanja tolerancije i međusobnog uvažavanja svih manjinskih nacionalnih zajednica te većinske zajednice
-podupirati međunarodnu suradnju Bjelovarsko-bilogorske županije sa regijama  u matičnim državama manjina sa područja naše županije na svim razinama
-stalna  suradnja sa manjinskim zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske,Županom Bjelovarsko-bilogorske županije,njegovim suradnicima ,te udrugama i institucijama nacionalnih manjina naše županije, na temelju konstruktivne podjele nadležnosti.


 IZVJEŠTAJNE AKTIVNOSTI u prvom kvartalu

-izvještaj o stanju nacionalnih manjina i primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2018.godinu
-izvještaj o realizaciji plansko-programskih aktivnosti Vijeća i predstavnika kao i financijski izvještaj za 2018.godinu
-donošenje Odluke o domaćinstvu i organizaciji 5.Smotre manjinskog nacionalnog stvaralaštva Bjelovarsko-bilogorske županije
-izvještaje dostaviti Kabinetu župana BBŽ po prihvaćanju manjinskih vijeća i predstavnika zaključno sa 31.03.2019.godine.Materijale za predložene programske teme predložiti će vijeća i predstavnik u vremenu i roku koji utvrdi predsjedništvo Koordinacije.

KULTURA I OBRAZOVANJE

-aktivno podupirati otvaranje manjinskih nacionalnih kulturnih centara,knjižnica i čitaonica ,kao i dobivanju prostora za rad manjinskih vijeća i udruga u jedinicama lokalne samouprave
-raditi na očuvanju manjinskog jezika i kulture u sredinama nastanjenim nacionalnim manjinama
-podupirati međusobno suradnju kulturno-umjetničkih manjinskih nacionalnih društava,kao i sa društvima  većinskog naroda
-podupirati  aktivnosti ka učenju manjinskih jezika  modelom A,B i C u osnovno-školskom sustavu Bjelovarsko –bilogorske županije,posebice model C i njegovu ravnopravnu integraciju u sam sustav
-podupirati tradicionalne manifestacije koje organiziraju Udruge nacionalnih manjina BBŽ

AKTIVNOSTI U DIJELU INFORMIRANJA  I OBILJEŽAVANJU VAŽNIH POVIJESNIH  DATUMA

-stalna suradnja sa tiskovnim i elektronskim medijima kako u našoj županiji,tako i na nivou Republike Hrvatske,utjecati na povećanje zastupljenosti manjinskih aktivnosti u programima javne televizije i lokalnim radijskim i TV postajama
-informirati građane o aktivnostima Koordinacije i ukazivati na prava pripadnika nacionalnih manjina
-organizirati okrugli stol na temu „Nacionalne manjine i njihovo značenje za BBŽ“
-aktivan rad Koordinacije vezan za redovne izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj(animacija što većeg broja pripadnika nacionalnih manjina da ostvare svoje manjinsko biračko pravo)
-sudjelovati na komemoracijama(po pozivu),seminarima i radionicama organiziranim za Koordinacije, Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
-obilježavati i potpomagati važne datume iz nacionalne povijesti  pojedinih  manjina, sukladno njihovoj tradiciji
-odrediti  Dan Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ
-aktivna suradnja sa vjerskim zajednicama u svrhu unapređenja duhovnih, kulturnih i etničkih vrednota pripadnika manjinskih zajednica

-Pojedinačni Programi i planovi rada Vijeća i predstavnika su sastavni dio ovog Programa, a svaki pojedinačni program sa najvažnijim sadržajima biti će pojedinačno prezentiran.

 

U Grbavcu ,12.veljače 2019.

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK
                                                                                                              mr.sc.Šandor Toth


FOTOGRAFIJE: