Pregled svih događaja

Realizirane kapitalne investicije

Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije u 6 mjesecu 2018.godine,potpisalo je sa Srpskim narodnim vijećem( koordinacijom vijeća i predstavnika srpske zajednice u Republici Hrvatskoj), Ugovor o kapitalnim investicijama ,kojima su osigurana sredstva preko Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za pomoć oko uređenja prostora škola,društvenih domova,prostora za rad vijeća, koje koriste manjinske zajednice.
 
U 2018 godini realizirali smo:
 
1.VSNM Dežanovac  10.000,00kn
-sredstva su utrošena na promjenu krovišta zgrade Vatrogasnog doma u Goveđem Polju, u kojem naše općinsko vijeće koristi prostor za rad.Očekuje se u 2019 namještanje prostorija kancelarijskim rekvizitima.
2.VSNM Grubišno Polje 25.000,00kn
-u samom centru grada naše vijeće je dobilo prostor za rad cca 30 kvadrata.Sredstva su utrošena za nabavu stolova,stolica,ormara,krečenje prostora ,uređenje poda kao i za strujne instalacije.
3.VSNM Daruvar   25.000,00kn
-u najužem centru Daruvara srpske institucije(Vijeće i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta)dobile su darovnim Ugovorom od grada prostor od cca 130 kvadrata.Sredstva su uložena za izradu projektne dokumentacije.
4.NK Imsovac 20.000,00kn
-Ovaj nogometni klub okuplja srpsku omladinu šireg daruvarskog područja koja se bavi nogometom.Sredstva su utrošena na uređenje svlačionica.
5.Društveni dom Imsovac 10.000,00kn
-U periodu postojanja srpskog vijeća (sada zbog manjeg broja od 200 Srba u općini Končanica imamo samo predstavnicu) pokrenuti su "Imsovački susreti",međunarodna smotra folklora.Društveni dom vapio je za novom kuhinjom,tako da su sredstva upravo utrošena za tu namjenu.
6.Mjesni odbor Prokop 25.000,00kn
-Seoska bivša  škola,sada Mjesni dom, nije desetljećima  doživio nikakvu investiciju kako bi se doveo u funkciju.U selu gotovo u potpunosti živi srpsko stanovništvo.Sredstava su uz financijsku podršku grada Garešnice utrošena na promjenu letava i dijela rogova krovne konstrukcije uz "pretresanje"crijepa i zidanje visokog dimnjaka.
 
 Sredstva za slične namjene su putem saborskih zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke te Srpskog narodnog vijeća osigurana i za ovu kalendarsku godinu.Shodno tome županijsko srpsko vijeće će sa predsjednicima općinskih i gradskih vijeća  i predstavnicima Srba naše županije utvrditi moguće aplikante.
 
 
FOTOGRAFIJE: