Pregled svih događaja

Zamjenik predsjednika SNV-a u Bjelovaru

U četvrtak 21.02.2019. u radnu posjetu srpskoj zajednici Bjelovarsko -bilogorske i Požeško-slavonske županije stigao je zamjenik predsjednika SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA,Aleksandar Saša Milošević sa Jelenom Nesterović.
Sastanak je održan s početkom u 13,00 sati u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić" a istom su prisustvovali srpski dožupan Bjelovarsko-bilogorske županije Saša Lukić,predsjednik VSNM BBŽ i potpredsjednik SNV-a Darko Karanović,predsjednik VSNM Pakrac Nikola Ivanović sa delegacijom,članovi  VSNM BBŽ Milan Radaković , Gordana Ćetković,Petar Radosavljević(u ime VSNM Daruvar) Dragica Verić iz Velike Pisanice,predsjednik VSNM G.Polje Milan Knežević,Damir Sedramac (u ime VSNM Garešnica),te ispred VSNM Bjelovar Dušan Margetić i Dušan Zorić.
Predsjednik Karanović zahvalio je u ime srpske zajednice BBŽ ,SNV-u na financijskoj i tehničkoj pomoću ,kako za uređenje SKC"Pavle Solarić"tako i za rad općinskih i gradskih vijeća.
 
Namjera naše nacionalne Koordinacije SNV-a,je da u praksi županijska vijeća postanu svojevrsna srpska koordinacija u odnosu na općinska i gradska vijeća.Smatramo da je VSNM BBŽ uistinu primjer "dobre prakse"jer na taj način i funkcioniramo u proteklih gotovo 8 godina.U završnoj su fazi i aktivnosti kako bi svako naše vijeće u BBŽ  imalo svoj prostor za rad.
Dožupan Lukić i Darko Karanović upoznali su drage prijatelje sa izuzetno afirmativnim provođenjem "kapitalnih investicija" na terenu.One su bile svojevrsna "inicijalna kapisla",jer su jedinice lokalne i regionalne samouprave u gotovo sve  projekte "dodali" znatna vlastita sredstva.
Milošević smatra da su ovogodišnje aplikacije našeg srpskog županijskog vijeća za uređenja škola,mjesnih domova i prostora za rad na području Bjelovarsko-bilogorske županije realne i skromnije od ostalih te gotovo sigurne za odobrenje.
Jelena Nesterović je ukazala na obaveze svih županijskih vijeća da narativno obrazlože sve vrste financijskih podrški od strane SNV-a- te isto tako ukazala na moderniji pristup izvještavanja o Planovima i programima te financijskim planovima županijskih vijeća prema Koordinaciji kao i izvještavanju o relizaciji istih.
Nikola Ivanović ukazao je na znatne problem srpske zajednice Požeško-slavonske županije i veliku pasivnost Srba požeške kotline.Potreban je pojačani aktivizam na terenu posebno na institucionalnom statusu manjinskih vijeća.
Milošević je ukazao na potrebu pronalaženja profesionalne osobe koja bi u ime Centra za razvoj i investicije SNV-a pokrivala VPŽ,BBŽ,BPŽ I PSŽ i bila ekonomska poveznica sa nacionalnom Koordinacijom i terenom(OPG-ima,malim poduzećima , obrtima ,itd.)
Kako još nije usklađen datum manjinskih izbora,pripreme na terenu moraju ići kao da će se izbori održati u maju mjesecu.Intencija je u rad vijeća uključiti veći broj žena i mlađih osoba.
Domaćini su prisutnima pripremili skromnu zakusku.
 
FOTOGRAFIJE:
 
20190221_124650.jpg20190221_133704.jpg20190221_130838.jpg20190221_145643.jpg20190221_145634.jpg20190221_130845.jpg20190221_132655.jpg20190221_134525.jpg20190221_130903.jpg20190221_124645.jpg20190221_145657.jpg20190221_133654.jpg20190221_124720.jpg20190221_145648.jpg