Pregled svih događaja

Održana sjednica VSNM BBŽ

U petak ,27.09.2019.godine s početkom u 17,00 sati u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić" Demetrova 1 ,Bjelovar, održana je 2. redovna sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije V Saziva.
Vijećnici su upoznati sa dinamikom aktivnosti vezanim uz "kapitalne investicije".Radi se o tripartitnom odnosu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH ,Srpskog narodnog vijeća sa jedne strane,zatim jedinica lokalne i regionalne samouprave sa druge strane,te  Vijeća srpske zajednice općinskog,gradskog i regionalnog nivoa.
 
VSNM BBŽ je u ime srpskih vijeća općina Sirač i Đulovac,gradova Daruvar i Garešnica te "NK Bršljanica" sklopilo Ugovore sa SNV-em u iznosu od 285.000,00 kn.Najveći dio odnosi se na investiciju budućeg Srpskog kulturnog centra "Isidor Dobrović" u Daruvaru.Ovu aktivnost pratili su i grad Dauvar i BBŽ u iznosu od po 110,000,00kn.
 
Vijećnici su dobili informacije vezane uz moguće aplikacije za jednokratnu financijsku pomoć sukladno natječajima Ministarstva poljoprivrede,regionalnog razvoja i europskih fondova te Ministarstva gospodarstva,koja su se odnosila na jedinice lokalne i regionalne samouprave gdje u procentu višem od 5% žive pripadnici nacionalnih manjina u odnosu prema ukupnosti većinskog naroda.
Putem Komesarijata za izbjeglice Vlade Republike Srbije te Centra za razvoj i investicije SNV ,na našoj županiji biti će podjeljeno je 25 elemenata motorne tehnike povratničkoj srpskoj populaciji  općina Sirač,Dežanovac,Đulovac te gradova Daruvar i Grubišno Polje.Radi se o motornim pilama,motokultivatorima i trimerima. Nažalost,korisnik ove pomoći može biti samo izbjeglička kategorija koja je kao takva registrirana u Komeserijatu za izbjeglice Republike Srbije.
Stoga smo morali dostaviti na provjeru kopije osobnih iskaznica prema SNV-u, pojedinaca koji su prema kriterijima imali ove godine pravo na ovu vrstu pomoći.Kriterije su primjenjivali predsjednici naših vijeća sa svojim suradnicima,vodeći računa o tome da se ne ponavljaju isti korisnici.
Na prijedlog predsjedništva sa sjednice od 13.09.2019. godine u manjinsku Koordinaciju Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko bilogorske županije izabrani su Saša Lukić,Milan Radaković i Darko Karanović. Slijedi priprema konstituirajuće sjednice manjinske Koordinacije BBŽ.
Vijeće je prihvatilo prijedlog predsjedništva i odobrilo Crkvenom odboru Srpske pravoslavne crkve Svete Petke iz Trnovitičkog Popovca financijsku pomoć za organiziranje hramovne slave 27.10.2019.godine iznos od 1.500,00 kn .Sredstva će se sukladno Odluci prebaciti na ž.r.SPC parohije stupovačke.
Vijećnici su takođe upoznati sa posjetom Odbora vijeća Europe za manjinske jezike i pismo u Daruvaru i srpskom delegacijom koja je ukazala problematiku vezanu za navedenu temu.
 
Predsjednik VSNM Grubišno Polje Milan Knežević predstavio je završne pripreme za komemoraciju u Grubišnom Polju vezano za ustaški zločin prema civilnom srpskom stanovništvu ovog kraja na lokacijama Trandlerovog brijega i Kiševog jarka iz 1942 godine.Za 28.09.2019. u 11,00 sati predviđen je parastos u crkvi te polaganje vijenaca na navedenim lokacijama.
 
Vijeće je upoznato sa održavanjem 4.Sportskih susreta srpskih županijskih vijeća VŽŽ,ZGŽ,KCKŽ i BBŽ. Susreti će se održati 12.10.2019 u Ćukovcu,a domaćin je VSNM varaždinske županije.Takmičenja će obuhvatiti mali nogomet,pikado,potezanje konopa i kartašku igru "Bela".
Vijećnici su obavješteni da će se 05. listopada 2019.godine u organizaciji UABA Bjelovar s početkom u 10,00 sati,ponovo otkriti devastirana spomen ploča povodom herojske smrti antifašiste iz II Svjetskog rata Gustava Perl Bende u ulici dr.Ante Starčvića 3 u Bjelovaru. Sjednici su prisustvovali i protostavrofor otac Luka Bosanac, predsjednici VSNM Štefanje i Garešnica Zoran Marijan i Damir Sedramac.

FOTOGRAFIJE:

20190927_171924.jpg20190927_171903.jpg20190927_171934.jpg20190927_171131.jpg20190927_172042.jpg20190927_171128.jpg20190927_172045.jpg20190927_172004.jpg20190927_172027.jpg20190927_171134.jpg