Pregled svih događaja

Potpora županije za obnovu sakralnih objekata za 2019.

 Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko – bilogorske županije, župan Damir Bajs donio je rješenje o dodjeli financijske potpore kulturnim udrugama/organizacijama/ustanovama s područja Bjelovarsko – Bilogorske županije za 2019 godinu.

 Naime, na inicijativu zamjenika župana Saše Lukića već nekoliko godina županija Bjelovarsko- bilogorska izdvaja značajna sredstva za obnovu,rekonstrukciju i sanaciju srpskih pravoslavnih crkava,  iz godine u godinu se ti iznosi značajno povećavaju. Tako da za 2019 godinu iznos  koji je izdvojen rekordan je, on je preko 350.000kn samo po ovome natječaju. Izdvojiti ćemo nekoliko najznačajnijih;

 - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U DARUVARU - obnova pročelja – 90.000 kn 

- SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA  U DIŠNIKU – ugradnja automatiziranih zvona – 40.000 kn

 -  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U NARTI – obnova vanjske fasade – 40.000 kn

 -  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA  U V. PISANICI – građevinsko obrtnički radovi – 40.000 kn

 -  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U G.POLJU – sanacija i adaptacija zvonika – 40.000 kn

 -  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U T.  POPOVCU – sanacija i adaptacija fasade – 40.000 kn

 -  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U V. PAŠIJANU – sanacija i adaptacija krovišta – 40.000 kn….

 Također, u 2019 godini županija je kroz javni poziv za financiranje projekata  karitativnih aktivnosti izdvojila  značajna  sredstva kojima se omogućava i olakšava život  pripadnicima srpske zajednice kroz projekte. Tako da možemo izdvojiti dva najznačajnija;

 - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U DARUVARU -  „činimo dobro zajedno“   - 13.000kn

 - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U G. POLJU – „darivanje potrebitih u dane praznika“ – 12.500 kn.

 Kao što je zamjenik župana Saša Lukić istaknuo, radovi na sanacijama i adaptacijama pravoslavnih sakralnih objekata kao i karitativnih aktivnosti nastavit će se i u 2020 godini te na taj način župan Damir Bajs i županija Bjelovarsko bilogorska pokazuje brigu o ravnomjernom razvoju županije u gospodarskom i kulturnom smislu ali isto tako i brzi o očuvanju sakralnih objekata kao i vjerskih zajednica.

FOTOGRAFIJE:

IMG_7766.jpgIMG_7767.jpgIMG_7765.jpg