15 СУСРЕТИ У МОСЛАВИНИ, ГРАДСКА ТРЖНИЦА ГАРЕШНИЦА, 18.09.2021.