Radni posjet potpredsjednika Vlade RH Borisa Miloševića općini Đulovac i gradu Daruvaru

Naime, kako je i najavljivano jedan od prvih posjeta potpredsjednika Vlade RH Borisa Miloševića je Bjelovarsko bilogorskoj županiji, općini Đulovac i gradu Daruvaru. Domaćin Milan Radaković i načelnik općine Drago Hodak, te zamjenik župana Saša Lukić upoznali su potpredsjednika Vlade o svim realiziranima kao i planiranim (gospodarskim, socijalnim te infrastrukturnim) aktivnostima kako za pripadnike srpske zajednice tako i za dobrobit cijele općine. Tako je na zadovoljstvo velikog broja stanovnika općine Đulovac u proteklom periodu realizirano asfaltiranje kroz nekoliko naselja; Dobra Kuća, Potočani i Škodinovac.  Nakon toga radni posjet nastavljen je obilaskom poduzetničke zone Maslenjača.

Drugi dio posjeta nastavljen je u gradu Daruvaru gdje je zajedno s  gradonačelnikom Damirom Lneničekom te predsjednicom vijeća srpske nacionalne manjine grada Daruvara Nikolinom Glodić te zamjenikom župana Sašom Lukićem  obišao novootvoreni srpski kulturni centar „ISIDOR DOBROVIĆ“. Kako se moglo čuti od svih sudionika ovo je jedinstveni primjer suradnje grada, županije i SNV-a kroz kapitalne investicije gdje su svi participirali i financijski sudjelovali u istom.

Također,  jedna od tema sastanka  bila  je obnova cesta i prometnica koja se nalaze na području općine Sirač, (kroz naselja Bijela, Pakrani, Borki).  Naime, radi se 13 kilometara prometnica koje se nalaze u iznimno lošem stanju te su nužne hitne intervencije.

FOTOGRAFIJE:

IMG_9241.jpgIMG_9232.jpgIMG_9230.jpgIMG_9236.jpgIMG_9231.jpgIMG_9234.jpgIMG_9235.jpgIMG_9229.jpgIMG_9238.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.