Sjednica VSNM V.Grđevac

U petak, 30 10.2020. godine, s početkom u 19,30 sati održana je sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine općine Veliki Grđevac.
Iskazujemo zadovoljstvo što je Vijeće po prvi puta na prošlogodišnjim manjinskim izborima formirano i na čelu sa predsjednikom Slobodanom Kneževićem pokazuje vidan entuzijazam.
Uz predsjednika Vijeća na sjednici bili su prisutni vijećnici Zoran Gavrić,Milan Šakanović,Momčilo Birač,Stevan Božić i Milena Knežević..Vijeće ukopno broji šest članova.
 
Sjednici su prisustvovali i Milan Knežević predsjednik VSNM Grubišno Polje ,te predsjednik VSNM BBŽ Darko Karanović.
Karanović je u obraćanju vijećnicima govorio o značaju manjinskih Vijeća sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Upoznao je vijećnike sa srpskim institucijama koje aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj,kao i o Vijećima i srpskim institucijama u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Milan Knežević upoznao je vijećnike sa akcijom prikupljanja potpisa tzv. Izjave o potpori europske građanske inicijative vezano za jednakost regija i održivost regionalnih kultura.
Predsjednik Knežević vijećnicima je predočio Plan i program rada kao i financijski plana Vijeća  koji su jednoglasno usvojeni.
U diskusiju su se aktivno uključili i vijećnici Božić i Šakanović.
Kao prioritetno predviđa se bliska suradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom (otac Slaven Jovičić paroh u Grubišnom Polju) ka i sa UABA Veliki Grđevac i Grubišno Polje.