Započeli radovi

Započeli radovi

Vezano uz sustav tzv. "Kapitalnih investicija" Srpskog narodnog vijeća i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije je u prostorijama SNV-a 13.07. 2020. godine  potpisalo Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa koji su u funkciji zaštite i promicanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpske nacionalne manjine u RH.

Prije potpisivanja Ugovora VSNM BBŽ je u suradnji sa Srpskim kulturnim društvom "Prosvjeta" pododbor Garešnica i Vijećem srpske nacionalne manjine Garešnica ,uskladilo da se prema potrebama srpske zajednice Grada Garešnice krene u financiranje projekta "Društveni dom Rogoža, dogradnja i adaptacija". VSNM BBŽ je sukladno obvezi uspjelo u aplikaciji za potrebna sredstva dostaviti i elaborat troškovnika za potrebne radove od ovlaštenog građevinskog izvođača.

Predsjedništvo Srpskog narodnog vijeća je odobrilo ovaj projekt i osiguralo 500.000,00 kn za njegovu realizaciju.

Nakon niza sastanaka u Gradu Garešnici uz prisustvo gradonačelnika Josipa Bilandžije, pročelnika za gospodarsvo  Miroslava Gerstnera, dožupana srpske zajednice BBŽ Saše Lukića, predsjednika VSNM BBŽ Darka Karanovića kao i predsjednika  i zamjenika SKD Prosvjeta pododbor Garešnica Zorana Blanuše i Nikole Radoševića te predsjednika VSNM  Garešnica Damira Sedramca, odlučeno je da se krene u realizaciju ovog projekta.

Grad Garešnica je financirao izradu Projektne dokumentacije kao i Građevinsku dozvolu,i odredio Nadzorni organ za građevinske radove .Grad Garešnica kao vlasnik objekta Društvenog doma u Rogoži  i Srpsko narodno vijeće kao financijer radova sklopili su Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. BR. 630 u K.O. Stupovača. Ugovor je potpisan na period od 20 godina sa odredbom da prostor mogu u dogovoru koristiti kako MO Rogoža tako i razne Udruge.  

Sami radovi odnose se na dogradnju postojećeg objekta bivše Osnovne škole Rogoža sa namjerom da se u dubini postojećeg objekta stari dio postojeće sale poveže  sa mnogo većim i potpuno novim dijelom  uz novi sanitarni  čvor, električne  instalacije  ,novi sustav grijanja itd.

Ovom akcijom sigurno će se poboljšati rad Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" pododbor Garešnica, koje služi kao primjer rada sa najmlađima uzrastima u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta ali i VSNM Garešnica za njihove aktivnosti.

U prilogu Vam dostavljamo fotografije započetih radova.

FOTOGRAFIJE:

20210225_153817.jpg20210224_161543.jpg20210224_161707.jpg20210224_161325.jpg20210225_153823.jpg20210224_161351.jpg20210224_161315.jpg20210224_161556.jpg20210224_161634.jpg20210224_161247.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.