Започели радови

Започели радови

Везано уз сустав тзв. "Капиталних инвестиција" Српског народног вијећа и Уреда за људска права и права националних мањина Владе Републике Хрватске, Вијеће српске националне мањине Бјеловарско билогорске жупаније је у просторијама СНВ-а 13.07. 2020. године  потписало Уговор о додјели финанцијских средстава за финанцирање програма који су у функцији заштите и промицања културног и националног идентитета српске националне мањине у РХ.

Прије потписивања Уговора ВСНМ ББЖ је у сурадњи са Српским културним друштвом "Просвјета" пододбор Гарешница и Вијећем српске националне мањине Гарешница ,ускладило да се према потребама српске заједнице Града Гарешнице крене у финанцирање пројекта "Друштвени дом Рогожа, доградња и адаптација". ВСНМ ББЖ је сукладно обвези успјело у апликацији за потребна средства доставити и елаборат трошковника за потребне радове од овлаштеног грађевинског извођача.

Предсједништво Српског народног вијећа је одобрило овај пројект и осигурало 500.000,00 кн за његову реализацију.

Након низа састанака у Граду Гарешници уз присуство градоначелника Јосипа Биланџије, прочелника за господарсво  Мирослава Герстнера, дожупана српске заједнице ББЖ Саше Лукића, предсједника ВСНМ ББЖ Дарка Карановића као и предсједника  и замјеника СКД Просвјета пододбор Гарешница Зорана Блануше и Николе Радошевића те предсједника ВСНМ  Гарешница Дамира Седрамца, одлучено је да се крене у реализацију овог пројекта.

Град Гарешница је финанцирао израду Пројектне документације као и Грађевинску дозволу,и одредио Надзорни орган за грађевинске радове .Град Гарешница као власник објекта Друштвеног дома у Рогожи  и Српско народно вијеће као финанцијер радова склопили су Уговор о оснивању и пријеносу права грађења на к.ч. БР. 630 у К.О. Ступовача. Уговор је потписан на период од 20 година са одредбом да простор могу у договору користити како МО Рогожа тако и разне Удруге.  

Сами радови односе се на доградњу постојећег објекта бивше Основне школе Рогожа са намјером да се у дубини постојећег објекта стари дио постојеће сале повеже  са много већим и потпуно новим дијелом  уз нови санитарни  чвор, електричне  инсталације  ,нови сустав гријања итд.

Овом акцијом сигурно ће се побољшати рад Српског културног друштва "Просвјета" пододбор Гарешница, које служи као примјер рада са најмлађима узрастима у очувању српског националног идентитета али и ВСНМ Гарешница за њихове активности.

У прилогу Вам достављамо фотографије започетих радова.

ФОТОГРАФИЈЕ:

20210225_153817.jpg20210224_161543.jpg20210224_161707.jpg20210224_161325.jpg20210225_153823.jpg20210224_161351.jpg20210224_161315.jpg20210224_161556.jpg20210224_161634.jpg20210224_161247.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.