Састанак у Рогожи

Састанак у Рогожи

На иницијативу Зорана Блануше, предсједника Српског културног друштва Просвјета пододбор Гарешница и Дарка Карановића предсједника ВСНМ ББЖ и члана предсједништва Српског народног вијећа, дана 17.03.2021. године у 18,00 сати ,одржан је заједнички састанак чланова предсједништва "Просвјете "и чланова предсједништва ВСНМ Гарешница. Састанку је присуствовао и дожупан из редова српске заједнице Бјеловарско-билогорске жупаније Саша Лукић као и предсједник ВСНМ Гарешница Дамир Седрамац.

Присутни су обишли градилиште и увидјели стање започетих радова на пројекту тзв Капиталних инвестиција "Адаптација и доградња Друштвеног дома у Рогожи",који је у власништву Града Гарешнице.

Блануша је након поздрава у име домаћина, присутне упознао са динамиком радова које изводи подузеће "Ловрић грађење" из Гарешничког Брестовца као и са потребним одступањима од идејног пројекта, тј. прилагодбама стању на терену. Такођер је предочио успјешност "Просвјетине" финанцијске апликације према Управном одјелу за образовање ,културу и спорт ББЖ, као и са одобреним средствима сукладни замолби "Просвјете" из Гарешнице према ББЖ, везано  уз Уговор о једнократној финанцијској помоћи ББЖ. Упознао је присутне и са техничким детаљима будуће изгледности простора.

Дожупан Лукић је присутне упознао са разговорима које је обавио са жупаном Дамиром Бајсом и могућој финанцијској потпори Бјеловарско-билогорске жупаније овом пројекту.

Исто тако је присутне упознао са правцем и обвезама које у оваквим пројектима постоје користећи искуство уређења СКЦ "Исидор Добровић" у Дарувару.

Дарко Карановић је у име инвеститора, Српског народног вијећа из Загреба ,говорио о методи и потребним предрадњама како би Вијеће српске заједнице било које жупаније приступило апликацији у суставу капиталних инвестиција, односно да је уз добро образложену молбу за средства потребан и трошковник овлаштеног извођача радова као и сугласност власника неког објекта (објекти могу бити школе, друштвени домови, културни центри).Пристигле апликације иду на увид Центру за развој и инвестиције СНВ-а као и стручној комисији, а предсједништво СНВ-а одобрава апликацију.

СНВ је ВСНМ ББЖ по потписаном Уговору у протеклој 2020. години сукладно апликацији одобрио 500.000,00,која су "пребачена" у ову календарску годину и на основу којих су започели радови.

Прије започетих радова потписан је Уговор између Града Гарешнице и Српског народног вијећа о оснивању и пријеносу права грађења на К.Ч.БР.630 У К.О.СТУПОВАЧА.

Исто тако је присутне упознао да је ВСНМ ББЖ по истом моделу  "Капиталне инвестиције" у 2021. години упутило молбу Српском народном вијећу за додатних 250.000,00 за потребе започетих радова у Рогожи. Одлука предсједништва СНВ-а о пристиглој молби се  очекује ускоро.

Домаћин састанка , Српско културно друштво "Просвјета" пододбор Гарешница је традиционално приредило послужење за учеснике састанка.

Фотографије:

20210317_181529.jpg20210317_181558.jpg20210317_174825.jpg20210317_174903.jpg20210317_192709.jpg20210317_181809.jpg20210317_174847.jpg20210317_181758.jpg20210317_174946.jpg20210317_175156.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.