Преглед цвих догађаја

Предсједник и тајник Удруге "Правда" Бјеловар Зорић и Бркић код потпредсједнице Владе Рх, Ање Шимпраге

Предсједник и тајник Удруге "Правда" Бјеловар Зорић и Бркић код потпредсједнице Владе Рх, Ање Шимпраге

У Влади РХ обављен је разговор с потпредсједницом Владе г. Ањом Шимпрага и сурадницима.Сврха разговора је била информирати Владу о

актуалној проблематици у остваривању права на накнаду штете настале као посљедице терористичких аката од стране непознатих починитеља. У раздобљу

1991-1993 г на подручју које је обухваћала бивша Опћина Бјеловар срушено је и оштећено према подацима Опћинског државног одвјетништва

преко 600 стамбених и пословних објеката.У циљу остваривања права на накнаду штерте 2004. основана је Удруга „Правда” Оштећени грађани

поднијели су судске тужбе против непознатих починитеља.Искористивши све могућности домаћег правосуђа многи грађани поднијели су тужбе

Међународном суду за људска права у Страсбоургс који је у неколико случајева донио рјешења о плаћању нематеријалне штете тужитељима -

тзв.сатисфакције.Према расположивим подацима донијете су од стране домаћих судова двије правомоћне пресуде у корист тужитеља - оштећених

грађана док је одређеном броју грађана темељем важећих прописа омогућена обнова оштећених објеката.Додатни проблем за оштећене

грађане представљају пресуде домаћих судова којима се тужитељима налаже плаћање парничних трошкова за поднијете тужбе. О наведеној

проблематици били су досад поред осталих информирани предсједници РХ, предсједници Владе РХ, Предсједница Уставног суда, осталих институција у

земљи и иноземству и медија.

 

Судионици разговора обавијестили су Потпредсједницу Владе РХ да ће се Удруга „Правда” заједно с „Документом” Центром за суочавање с

прошлошћу, Грађанским одбором за људска права и осталим субјектима унаточ садашњој ситуацији и надаље активно залагати за позитивно рјешење

наведеног проблема.

Фотографије:

IMG-c449506862b1cfe80fcddf33188f20bb-V.jpg