Преглед цвих догађаја

Министарство пољопривреде расписало је Натјечај за финанцирање пројеката у 2023. год.

Министарство пољопривреде расписало је Натјечај за финанцирање пројеката у 2023. години,

Министарство пољопривреде расписало је Натјечај за финанцирање пројеката у 2023. години према програму за финанцирање пројеката локалне инфраструктуре и руралног развоја на подручјима насељеним припадницима националних мањина, вриједан 4,91 милијуна еура. Пријаве се подносе од 14.8.2023. године, а крајњи рок за пријаву на Натјечај је 18.9.2023. године.

Пријаву на овај Натјечај може поднијети СОПГ/ОПГ  уписан у Уписник пољопривредника/ Уписник обитељских пољопривредних господарстава, економске величине од 1.000 до 7.000 еура стандардног економског резултата (СО), а сједиште СОПГ-а/ОПГ-а мора бити на подручју јединица локалне самоуправе које улазе у прве четири скупине према вриједности индекса развијености (потпомогнуте скупине јединица локалне самоуправе) и с удјелом већим од 5 % припадника националних мањина у укупном становништву према Попису становништва из 2021. године, при чему је највиши износ додијељених средстава по кориснику 10.000,00 еура.

Овим Програмом који се проводи шесту годину за редом Министарство пољопривреде помаже малим обитељским пољопривредним господарствима на потпомогнутим подручјима традиционално насељеним националним мањинама у њихову пријелазу на тржишно оријентирану производњу, одрживи развој, укључење чланова господарства у рад на обитељском пољопривредном господарству и остваривање прихода довољног за квалитетан живот и останак на руралном подручју. Циљ је допринијети смањењу незапослености на руралним подручјима и економском оснаживању националних мањина.

Укупно је тијеком протеклих пет година проведбе Програма исплаћено 14,6 милијуна еура за 1.736 корисника.

Натјечај и документација за пријаву налазе се на повезници 1, и повезници 2.

Фотографија:

manjine982023.jpg