Издаваштво

Ненад Д. Вукадиновић, СРБИ ИЗ ВАРАЖДИНСКОГ ГЕНЕРАЛАТА (Срби, Власи, Влаји)

Ненад Д. Вукадиновић

СРБИ ИЗ ВАРАЖДИНСКОГ ГЕНЕРАЛАТА (Срби, Власи, Влаји)

Аутор: Ненад Д. Вукадивовић адвокат у Новом Саду

Издавач: НЕВКОШ доо, Нови Сад 21000, Јанка Чмелика 32, директор Срђан Војводић

Суиздавачи:

1.Вијеће српске националне мањине Вараждинске жупаније-предсједник ВСНМ Милан Мирчетић-Вараждинска 4;Лудбрег 43230;Република Хрватска

2.Вијеће српске националне мањине Града Вараждина; предсједник ВСНМ Милан Секулић-Краља Звонимира 11,42000 Вараждин; Република Хрватска

3.Вијеће српске националне мањине Копривничко-крижевачке жупаније, предсједник ВСНМ Бранко Дуликравић-Велики Поганац 53;Расиња 48312;Република Хрватска

4.Вијеће српске националне мањине Бјеловарско билогорске жупаније, предсједник ВСНМ Мр. Дарко Карановић-Мате Ловрака 4;Гарешница 43280;Република Хрватска

 

За издавача: Срђан Војводић

Предговор: Проф.др. Владан Гавриловић, редовни проф. Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Рецезенти: Ђорђе Бошковић, професор, историчар-виши кустос

Уредник: Мр. Жарко Димић, професор, хисторичар и директор Архива САНУ Одељења у Сремским Карловцима

Графички уредници: др. Софија Вукадиновић, Ненад Д. Вукадиновић

Лектор и коректор: Наталија Вукадиновић

Тираж:350 ком

ИСБН 978-86-7516-020-5

Мултимедија и издаваштво