Članovi vijeća

Članovi vijeća

ČLANOVI VSNM BBŽ

1. DARKO KARANOVIĆ mr. polit., Mate Lovraka 4, GAREŠNICA - PREDSJEDNIK

2. RADOVAN DOŽUDIĆ dipl. iur., Hrvatskih branitelja 1, ČAZMA - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

3. BRANKO KAŠIĆ, Ivana Nepomuka Jemeršića, GRUBIŠNO POLJE - ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

4. MILAN RADAKOVIĆ prof., Batinjani 137B, ĐULOVAC - ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

5. GOJKO ĆURUVIJA, Prilaz A. Hebranga 10, BJELOVAR - ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

6. RANKO JEFTIMIJA dr. med., Ivana Mažuranića 2B, DARUVAR - ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

7. GORDANA ĆETKOVIĆ, Bana Jelačića 61, VELIKA PISANICA - ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

8. BRANKO KOVAČIĆ dipl. ing. polj. Trg dr. Franje Tuđmana 4, DARUVAR

9. RANKO BOJČIĆ, Daruvarski Brestovac 397, DARUVAR

10. BRANKA VEKIĆ, Trnovitički Popovac 131, TRNOVITIČKI POPOVAC

11. SAVO OROZOVIĆ, Batinjani 48, ĐULOVAC

12. ZORAN BLANUŠA, Rogoža 32, VELIKO VUKOVJE

13. RANKO KARANOVIĆ. Narta 152, NARTA

14. PETAR RADOSAVLJEVIĆ, Trg kralja Petra Krešimira, DARUVAR

15. JELENA BOSANAC, Letičani 99, BJELOVAR

16. GORANKA RADULOVIĆ mag. zaštite okoliša, Franje Burijana 53, DARUVAR

17. LAZO VUJASINOVIĆ dipl. oec., Sv. Florijana 7/C, KAPELA

18. SLOBODAN BOROJEVIĆ, Hrvatskih velikana, Trojeglava, DEŽANOVAC

19. PREDRAG IVANČEVIĆ, Kralja Tomislava 37, GAREŠNICA

20. dr. vet. VANJA FICNAR, Velike Sredice 79, VELIKE SREDICE

21. DUŠAN MARGETIĆ, Velike Srijedice 111, BJELOVAR

22. GORAN BOGATIĆ, Miljanovac 85, SIRAČ

23. DOBRIVOJ HAJDIN, Josipa Kozarca 1B, DARUVAR

24. MILOVAN JAKOVLJEVIĆ, Prgomelje 263, PRGOMELJE

25. JOVO PEJIĆ, Miljanovac 102A, SIRAČ

 

VSNM GRADOVA I OPĆINA BBŽ:

1. VSNM  BJELOVAR

Gojko Ćuruvija - predsjednik, Prilaz A. Hebranga 10, BJELOVAR

Nikola Šabatović - zamjenik predsjednika, Put žrtava u Lugu 12, BJELOVAR

2. VSNM  DARUVAR

Branko Kovačić - predsjednik, Trg dr. Franje Tuđmana 4, DARUVAR

Nenad Šironja - zamjenik predsjednika, Ive Vojnovića 6, Daruvar

3. VSNM  GAREŠNICA

Predrag Ivančević - predsjednik, Kralja Tomislava 37, GAREŠNICA

Milan Adamović - zamjenik predsjednika, Velika Bršljanica 48, VELIKO VUKOVJE

4. VSNM  GRUBIŠNO POLJE

Svetlana Trbojević - predsjednica, 77. bataljun ZNG 42, GRUBIŠNO POLJE

Čedomir Bubulj - zamjenik predsjednice, 77. bataljun ZNG 3, GRUBIŠNO POLJE

5. VSNM OPĆINE DEŽANOVAC

Željko Mileusnić - predsjednik, Goveđe polje 98, DEŽANOVAC

Rajko Borojević - zamjenik predsjednika, Bana Jelačića 19, BLAGORODOVAC-DEŽANOVAC

6. VSNM OPĆINE ĐULOVAC

Milan Radaković - predsjednik, Batinjani 137B, ĐULOVAC

Savo Orozović - zamjenik predsjednika, Batinjani 43, ĐULOVAC

7. VSNM OPĆINE KONČANICA

Rada Božić - predsjednica, Imsovac 129, KONČANICA

Ranko Bojčić - zamjenik predsjednice, Daruvarski Brestovac 397, KONČANICA

8. VSNM OPĆINE SIRAČ

Jovo Pejić - predsjednik, Miljanovac 102A, SIRAČ

Nenad Čalić - zamjenik predsjednika, Šibovac, SIRAČ

9. VSNM OPĆINE VELIKA PISANICA

Radomir Martinović - predsjednik, Hrvatske Republike 135, VELIKA PISANICA

Gordana Ćetković, Bana Jelačića 61, VELIKA PISANICA

10. PREDSTAVNIK SRBA OPĆINE KAPELA

Lazo Vujasinović, SV. Florijana 7/C, KAPELA

11. PREDSTAVNIK SRBA OPĆINE NARTA

Boro Radovanović, Narta 305, NARTA

12. PREDSTAVNIK SRBA OPĆINE ŠANDROVAC

Bore Lazić, Ravneš 54, ŠANDROVAC

VSNM BBŽ