Pregled svih događaja

Sjednica Vijeća grada Garešnice, 02.12.2022.

Sjednica Vijeća grada Garešnice, 02.12.2022.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Garešnice koje vode predsjednik Damir Sedramac i njegova zamjenica Mirjana Srbljanin, održalo je svoju redovnu sjednicu 02.12.2022. godine u svojim prostorijama u Nazorovoj ulici u Garešnici.

Predsjednik je tematski upoznao vijećnike sa pripremama Krsne slave Vijeća, Nikoljdana ,koja će se održati u subotu 17.12.2022. godine u Maloj sali hrvatskog doma u Garešnici.Slava će se održati dva dana ranije ,jer svoju Krsnu slavu, Nikoljdan ,slavi i Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" pododbor Garešnica 18.12.2022. godine.

Isto tako ,vijećnici su se upoznali sa aktivnošću istoga dana ,odnosno Komemoracijom,pomenom i parastosom za srpske civilne žrtve nesretnog rata jeseni/zime sa Bilogore i zapadne Slavonije koji će se održati 17.12.2022. godine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Đorđa u Grubišnom Polju.

Vijećnici su izvršili i analizu poraznog popisa stanovništva za srpsku zajednicu u cijelini na nivou RH, a posebno za nivo Bjelovarsko-bilogorske županije u kojoj je uočen drastičan pad broja Srba, prije svega u samom Gradu Bjelovaru i njegovom prstenu,dok je broj Srba u Daruvaru, Grubišnom Polju ,Garešnici i dijelu Čazme pao srazmjerno padu broja pripadnika većinskog hrvatskog naroda.Darko Karanović iskazao je parametre nesrazmjera popisa Srba birača iz 5 mjeseca (bez maloljetnih osoba)  2021. godine i konačnog popisa stanovništva iz 9 i 10 mjeseca iste godine.

Zoran Blanuša upoznao je vijećnike sa trenutnom situacijom oko adaptacije i dogradnje društvenog doma u Rogoži za potrebe Vijeća i Prosvjete.

Poseban osvrt dat je na redovne Izbore za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 2023. godini. Naše Vijeće je nažalost ,zbog prerane smrti ,u protekle dvije godine ostalo bez dva svoja člana , a isto tako je jedan vijećnik promijenio prebivalište u ovoj godini, Jedan vijećnik je najavio da zbog svoje odsutnosti boravka u Garešnici (u svakoj godini u trajanju od 7 mjeseci) ne može više dati obol radu Vijeća i zahvalio se na suradnji.Vijećnici su već spominjali određena imena ,prije svega mlađih kao i ženskih osoba koje bi se pridružile radu našeg Vijeća.

Ostali vijećnici iskazali su želju i motiv da ostanu članovi VSNM Garešnica i u idućem mandatu.

Predsjednik je na vrijeme predao Plan i program rada kao i Financijski plan za 2023. godinu Gradu Garešnici.

Fotografije:

20221202_180531.jpg20221202_180724.jpg20221202_180539.jpg20221202_180607.jpg20221202_180613.jpg20221202_180532.jpg20221202_180723.jpg20221202_180610.jpg

 

 

Sjednica Koordinacije u Maglenči, 29.11.2022.

Sjednica Koordinacije u Maglenči, 29.11.2022.

U Maglenči, nedaleko Bjelovara, u prekrasnom prostoru romske kuće udruge "Rom-lovar" (sjedište predstavnika Roma BBŽ Gorana Đurđevića),održana je 6. redovna sjednica Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko -bilogorske županije V Saziva.

Sjednica je počela u 11, sati, 29.11.2022. godine.

Na sjednici su prisustvovali uz domaćina, predstavnika Roma Gorana Đurđevića, delegati Srba ,zamjenik župana iz redova srpske zajednice Saša Lukić, Milan Radaković i Darko Karanović ( predsjednik VSNM BBŽ),ispred češke zajednice Damir Malina (predsjednik VČNM BBŽ ujedno i predsjednik Koordinacije) ,zamjenica župana iz redova češke zajednice Tanja Golubić Novotny, ispred mađarske zajednice predsjednica VMNM BBŽ Zlata Berkeš i Antun Furjan.

Sa nama je bio i predsjednik udruge Nijemaca i Austrijanaca općine Sirač Josip Krajcer.

Iskazujemo posebno zadovoljstvo što je sa nama bio i predsjednik Odbora za pitanja etničkih i manjinskih  zajednica skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Zoran Polinus.

Sjednici nisu prisustvovali delegati albanske zajednice ,te Snježana Sabo ,delegat mađarske zajednice kao ni Anamarija Štruml-Tuček, predsjednica Savjeta Čeha RH I delegat češke manjine. Obje dame su u radnom odnosu pa je to razlog njihova  neprisustva sjednici.

Prisutnima se prigodnim govorom dobrodošlice obratila predsjednica Udruge "Romlovar" Slađana Đurđević.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa 5. Sjednice Koordinacije Vijeća i preDstavnika nacionalnih manjina BBŽ

2.Izvještaj sa  7. Smotre manjinskog stvaralaštva BBŽ

3.Izrada brošure o nacionalnim manjinama u BBŽ

4.Plan i program rada za 2023. godinu

5.Financijski Plan za 2023. godinu

6.Rezultati popisa stanovništva u 2021. godini

7.Aktivnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

8.Razno

Delegati su dnevni red jednoglasno prihvatili i zamjenili točke 3 i 4 zbog opravdanog kašnjenja Tanje Golubić Novotny.

Točka 1.

Koordinacija je jednoglasno usvojila zapisnik sa prethodne sjednice

Točka 2.

Izvještaj o održanoj 7. Smotri manjinskog stvaralaštva podnjela je Zlata Berkeš ,predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine BBŽ,jer su mađari bili domaćini smotre koja je održana u Velikoj Pisanici 02.07.2022. godine.Zlata je u potpunosti opravdala narativnim izvještajem ,kopijama računa te Izvoda prometa po računu VMNM BBŽ ,sredstva koje je Bjelovarsko-bilogorska županija kao sponzor ove izuzetne manjinske manifestacije uložila u održavanje Smotre.Ukazala  je i na prednost proslave Dana Općine Velika Pisanica koji je gotovo koincidirao sa Smotrom ,pa je iskorištena mogućnost korištenja velikog šatora ispod kojeg je bilo ugodnije promatrati kulturno-umjetnički program nacionalnih manjina naše županije.

Izrazito pohvalno o smotri govorili su svi prisutni.

Predsjednik Malina predlaže da se što prije odredi domaćin 8. Smotre ( Romi ili Česi) kao i sam datum održavanja iste.Zlata Berkeš predlaže da se u drugoj polovini rujna utanači fiksni datum održavanja Smotre. Prijedlog je podržao Josip Krajcer koji je sa sa svojom Udrugom Nijemaca u Austrijanaca upravo 02.07.20222. godine, u ranije  dogovoreno terminu nastupao na manjinskoj manifestaciji  u Sređanima.

Točka 3.

Prijedlog predsjednika Maline vezan uz Plan i program rada Koordinacije za 2023. godinu jednoglasno je prihvaćen, posebice što je sam program predložen i usvojen na sjednici predsjedništva Koordinacije koja je održana od 22. 11. 2022. godine u kabinetu zamjenika župana Tanje Golubić Novotny i Saše Lukića.

Točka 4.

Zamjenica župana Tanja Golubić Novotny ,pokrenula je inicijativu da naša županija rad nacionalnih manjina prati i kroz brošuru u kojoj  bi se nalazili osnovni podaci o nacionalnim manjinama koje organizirano djeluju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kroz specifičnosti kulture  jezika,osnova pisma ,vjere, tradicijskih jela ,narodnih nošnji itd.

Prihvaćen je prijedlog da profesionalni fotograf (zbog kvaliteta fotografija) obiđe naše manjinske zajednice u dogovorenom terminu i slika mlade predstavnike (mladića i djevojku) u autohtonim narodnim nošnjama koje održavaju identitet svake manjine ponaosob.

Točka 5.

Financijski Plan za 2023. godinu ,također je jednoglasno prihvaćen uz pozitivan trend porasta sredstava za rad nacionalnih manjina u BBŽ.

O tome su govorili Tanja Golubić Novotny,Saša Lukić i Darko Karanović, koji su sa pročelnicom za proračun i javnu nabavu održali nekoliko sastanaka i uspjeli podići iznos sredstava za rad naših manjina.Taj iznos uvećan je za 50.000,00 kn za 2023. godinu ,kako kroz poziciju Plansko programskih aktivnosti tako i na poziciji naknada i rada manjinskih Udruga.Podignut je i iznos sredstava za održavanje manjinske Smotre naredne godine.Zlata pohvaljuje navedenu trojku za uspjeh u podizanju potrebnih financija.

Točka 6.

Popis stanovništva iz 2021. godine pokazao je pomalo neizbježan trend pada broja pripadnika nacionalnih manjina u RH, izuzev Roma koji su jedina nacionalna  manjina koja je popisom podigla svoju brojnost.

Lukić i Karanović su ukazali na nelogičnost spiska birača Srba iz 5 mjeseca 2021. godine ( uoči lokalnih izbor na kojima su Srbi birali svog zamjenika župana) na kome je Srba bilo 5.835 u BBŽ, (dakle, bez maloljetnih osoba) a samo pet mjeseci iza toga na popisu stanovništva Srba ima ukupno sa maloljetnicima 4964 Srba.

Nažalost, Srba po popisu stanovništva u BBŽ ima 4,87% a Čeha isto tako manje od 5% , pa su tako ove dvije manjinske zajednice ,sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine izgubile pravo da imaju zamjenike župana iz svoje nacionalne manjine. Srbima je nedostajalo 128 identitetskih Srba a Česima 90 kako bi nastavili kontinuirano imati svoje zamjenike župana.

U svakom slučaj Srbi i Česi ali i ostale manjine naše županije gube institucionalnu snagu koja je rad nacionalnih manjina u našoj županiji držala na izuzetno visokoj razini.

Milan Radaković apelira da se preko županijskog Odbora za etničke i manjinske zajednice BBŽ i prisutnog predsjednika Zorana Polinusa ,pokuša ishodovati kontinuitet zamjenika župana iz redova Srba i Čeha, posebice što je nedostajao tako mali broj izjašnjenih.

Tanja Golubić Novotny  ukazuje da slična inicijativa postoji i od strane potpredsjednice Vlade RH iz redova Samostalne srpske demokratske stranke Anje Šimpraga.

Točka 7.

Predsjednici Vijeća ukratko su informirali Koordinaciju o aktivnostima do kraja godine.

Točka 8

Nije bilo pitanja i prijedloga.

Ovim putem se zahvaljujemo udruzi "ROMLOVAR" iz Maglenče na izuzetnom gostoprimstvu.

Fotografije:

20221129_105920.jpg20221129_110327.jpg20221129_105902.jpg20221129_110350.jpg20221129_105847.jpg20221129_110037.jpg20221129_105855.jpg20221129_110333.jpg20221129_105843.jpg20221129_110040.jpg20221129_112402.jpg20221129_110347.jpg20221129_112406.jpg

 

Sjednica Vijeća, 25.11.2022

Sjednica Vijeća, 25.11.2022

U bjelovarskom Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić", 25.11.2022. godine ,s početkom u 17,00 sati,održana je redovna 11 sjednica 5. Saziva Vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Izvještaj o posjeti delegacije Srpskog narodnog vijeća od 17.11. 20220 godine

2.Priprema za manjinske izbore u 2023. godini

3.Izvještaj o pomoći povratnicima u sustavu "Bijele tehnike" Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije putem aplikacija prema SNV-u

4.Plan i program rada za 2023. godinu

5.Financijski plan za 2023. godinu

6.Izvještaj o održanoj tribini " 20- godišnjica Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina-između teorije i prakse od 21.11.2022 godine

7.Razno

   a) Komemoracija za stradale srpske civile Bilogore i zapadne Slavonije iz jeseni/zime 1991. godine

   b) "Veče nacionalnih manjina u Bjelovaru"

Srpsko narodno vijeće,kao naša nacionalne Koordinacija, uobičajeno obilazi županijska Vijeća sa ciljem sagledavanja situacije na terenu i uočavanja potreba ali i problema sa kojima se općinska i gradska Vijeća susreću u svom radu.Predsjednik Vijeća Darko Karanović je za ovu priliku sazvao predsjedništvo Vijeća ali i predsjednike gradskih i nekih općinskih Vijeća. U delegaciji SNV-a bile su Jelena Nestorović i Tamara Bosanac.

Redovni manjinski Izbori za 6. Saziv Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (koje raspisuje Vlada RH) trebaju se održati u maju mjesecu 2023. godine.Intencija je i naputak SNV-a ka pomlađivanju članova Vijeća kao i angažiranju većeg broja žena.

No, moramo iz iskustva priznati da u mnogim Vijećima najaktivniju ulogu imaju upravo ljudi treće životne dobi,odnosno penzioneri, koji  svojim radom održavaju Vijeća vitalnim i često puta pokazuju i dobre ideje.

SNV- je svim županijskim Vijećima ( koje je e-mail proslijedilo svim općinskim i gradskim Vijećima) dostavio na uvid popis općina i gradova koji sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine i UZPNM ,imaju pravo na formiranje Vijeća.U bjelovarsko -bilogorskoj županiji uz postojeća Vijeća Srbi imaju zakonsku mogućnost da oforme Vijeća i u općinama Šandrovac, Severin,Ivanska i Berek.Na animaciji Srba u navedenim općinama treba poraditi.

Predsjednik Karanović izvijestio je vijećnike o akciji "Bijela tehnika" ( frižideri,kombinirane peći i perilice) koju je proljetos pokrenulo Srpsko narodno vijeće.Naime, svake godine Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pomaže povratnike koji su stekli izbjeglički status prijavom i boravkom u Republici Srbiji početkom nesretnog rata 90-tih.a koji su se vratili na svoja ognjišta.Nažalost, znatan broj Srba bivše grubišnopoljske i daruvarske općine bili su u izbjeglištvu u Baranji, Republici Srpskoj ili u trećim zemljama i kao takvi ne mogu koristiti navedenu pomoć ,koja je uz bijelu tehniku prepoznata i u tzv. moto tehnici ( motokultivatori,trimeri i motorne pile). Predsjednik Karanović pročitao je Odluku Komesarijata za izbeglice  i migracije RS, od 28. oktobra 2022. godine, gdje je od 47 zahjeva Srba povratnika u BBŽ  pozitivno riješeno 34 zahtjeva.

Vijećnici VSNM BBŽ u pozivu za sjednicu Vijeća dobili su na uvid prijedlog Plana i Programa rada kao i Financijskog plana za 2023 godinu.Oba Plana jednoglasno su usvojena.Temelj financijskog Plana 

Milan Radaković (predsjednik VSNM Đulovac i član predsjedništva VSNM BBŽ ) i Darko Karanović upoznali su Vijećnike sa panelom koji su organizirali zamjenici župana BBŽ iz redova češke i srpske manjine Tanja Golubić Novotny i Saša Lukić ,posvećenog 20- godišnjici usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojeg je 19.12. 2002. godine usvojio Sabor Republike Hrvatske.

Predsjednik Karanović i Milan Knežević u ime VSNM Grubišno Polje ,obavijestili su vijećnike da će se 10. jubilarna Komemoracija za stradale srpske civile  Bilogore i zapadne Slavonije održati 17.12.2022. godine u Grubišnom Polju.Pomen i parastos obaviti će se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Đorđa s početkom u 10.00 sati a nakon toga će se u crkvenoj gostoprimnici održati čas povijesti o tim teškim događajima kao i posluženje za učesnike komemoracije.Očekuje se dolazak srpskih delegacija i Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije ,kao i delegacije Srpskog narodnog vijeća sa kojim smo u potpunoj koordinaciji vezano za navedene događaje.

Predsjednik VSNM Bjelovar , Dušan Margetić upoznao je vijećnike sa pripremama naše zajednice za veliki manjinski događaj "Veče nacionalnih manjina " koju već po 14 puta organizira "Češka obec"Bjelovar. Srbi će kao i ostale manjine u bjelovarskoj dvorani "Europskih prvaka " imati svoj štand koji će biti " spojen" sa štandom Srba iz Belog Manastira. Naim KUD Beli Manastir ove godine predstavlja Srbe Republike Hrvatske na ovoj značajnoj manifestaciji.

Sjednica je završila u 18,30 sati.

Fotografije:

 

NOĆ BOGOVA, 29.11.2022.

NOĆ BOGOVA, 29.11.2022.

U sklopu manifestacije "Dani srpske kulture" koju je organizirala "SKD Prosvjeta" , 29.11.2022. u 19h u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Daruvar održana je predstava "NOĆ BOGOVA"  autora Mire Gavrana, najizvođenijig hrvatskog kazališnog pisaca u zemlji i inozemstvu. 

U glavnim ulogama nastupali su: Vojin Ćetković (Kralj Luis XIV), Nebojša Ilić (Moliere) i Dejan Lutkić (Dvorska luda). Režiju potpisuje Marko Manojlović a kostime je kreirala  Maja Mirković. 

Program u sklopu kojeg je održana predstava se financira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

O predstavi:

Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva kralj Luj XIV (Ćetković), dvorska luda (Lutkić) i pisac Molijer (Ilić) se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja, kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega.

“Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. veka ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, to zvuči otprilike: tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Ili kako se obično to opisuje, dosta slobodnim terminom – ‘životna predstava'”, kažu glumci.

Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrata koji kazališnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 kazališnih premijera širom svijeta od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Washingtona, Melburna, Sofije, Praga…

Teatar Tri glumca, Beograd

Fotografije:

Panel rasprava, 22.11.2022.

Panel rasprava

Na inicijativu zamjenika župana iz redova češke i srpske nacionalne manjine Tanje Golubić Novotny i Saše Lukića a uz podršku župana Bjelovarsko- bilogorske županije Marka Marušića, 22. studenog 2022. godine ,u Velikoj vijećnici naše županije održana je panel rasprava "Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina između teorije i prakse ".

Naime, Ustavni zakon o pravima nacionalnih  manjina  usvojen je Odlukom Sabora Republike Hrvatske 19.prosinca 2020. godine,dakle, prije 20 godina.

Obzirom da u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji žive pripadnici 21 nacionalne manjine ,želja je bila da ovim događajem ukažemo na važnost donošenja ovog normativnog akta kakoi za manjinske zajednice tako i za Republiku Hrvatsku.

Uvodnu riječ na panelu rekao je župan Bjelovarsko bilogorske županije Marko Marušić ukazavši još jednom da je naša županija primjer dobre prakse u radu nacionalnih manjina u RH i da će kao takva zasigurno ostati.

U samom Ustavnom zakonu u teoriji govorila je Zdenka Čuhnil, saborska zastupnica u mandatu 2000-2011. godine, Viktor Koska, savjetnik Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske Anje Šimprage, te saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević.

Moderator panela bila je Danijela Draštata poznata kao voditelj manjinske HRT- ove  "Prizme".

Drugi dio panela bio je vezan uz provođenje Ustavnog zakona  a panelisti su bili Vladimir Bilek, član Savjeta za nacionalne manjine RH i saborski zastupnik, Nandor Čapo, ravnatelj Uprave za nacionalne manjine pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH te Mladen Stojanović, savjetnik pučke pravobraniteljice.

Među gostima bila je i zamjenica župana Sisačko moslavačke županije iz redova srpske zajednice Mirjana Olujić, predsjednik Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ, ujedno  i predsjednik VČNM BBŽ Damir Malina, predstavnik Roma BBŽ Goran Đurđević,predsjednica VMNM BBŽ Zlata Berkeš, predsjednik VSNM BBŽ Darko Karanović,predsjednica Savjeta Čeha u RH Anamarija Štruml Tuček

Fotografije: