Pregled svih događaja

Projekt VSNM Đulovac s Bjelovarsko-bilogorskom županijom

Dana 11.12.2018 god. na izvanrednoj sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine općine Đulovac donesena je slijedeća odluka:

 

-          „Na prijedlog članova vijeća    donosi  se odluka o pokretanju inicijative za uređenje dječjeg igrališta, uređenje parkirališta, pristupnog puta prema igralištu i prema groblju, uređenje prilaza kapelici i sanaciji iste kao i formiranju novog katoličkog groblja a sve u centru sela Batinjani“..

Naime, s obzirom na česte  upite naših sunarodnjaka kao i doseljenih ljudi smatramo da se treba pokrenuti inicijativa i rješavanje prethodno navedenih stvari.

Kao predsjednik vijeća i županijski vijećnik obratio sam se županu Damiru Bajsu i zamjeniku župana Saši Lukiću s upitom o navedenim problemima, te smo u vrlo brzom roku odradili radni sastanak i dogovorili nužne koraka i imovinsko pravne  predradnje koje treba poduzeti (zbog formiranja čestica i prijenosa vlasništva)  kako bi se krenulo u izradu idejnog rješenja i projektiranja u fazama.

Također, našu inicijativu uz podršku Bjelovarsko bilogorske županije prihvatila je i općina Đulovac i njen načelnik Drago Hodak kojem ovom prilikom zahvaljujemo na tome.

Nadamo se da će nakon projektiranja prva faza radova biti odrađena već do ljeta 2019.god. a sve na dobrobit svih mještana sela Batinjani kao i općine Đulovac…

 

Milan Radaković

 

Predsjednik VSNM Đulovac