Pregled svih događaja

Posjet delegacije Vijeća Europe

Suradnjom grada Daruvara,Bjelovarsko bilogorske županije,predstavnicima češke ,mađarske i srpske nacionalne manjine,u gradskoj vijećnici grada Daruvara 10.09.2019 upriličeni su pojedinačni sastanci navedenih nacionalnih manjina sa delegacijom Odbora za Europsku povelju za manjinske jezike Vijeća Europe.
Vijeće Europe je najstarija Europska organizacija sa sjedištem u Strasborgu i  postoji od 1949 godine.Obuhvaća 47 država članica(sve Europske države osim Bjelorusije) i ne treba je miješati sa Vijećem Europske Unije.
Glavni cilj joj je jačanje suradnje i jedinstva Europskih država,promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava.
Suštinski vodi i brigu o statusu i pravima nacionalnih manjina u svojim državama članicama.
Vlada Republike Hrvatske(kao i ostale Vlade država članica) podnose redovne izvještaje Vijeću Europe(zaduženom Odboru) o stanju i poštivanju prava nacionalnih manjina u korištenju vlastitog jezika i pisma.
Upravo je to i bio cilj posjete ove delegacije.Čuti iz prve ruke od predstavnika nacionalnih manjina kako se poštuje primjena jezika i pisma pojedinih nacionalnih manjina.
Medijator ovih sastanaka bila je Predstojnica Katedre za međunarodno pravo,Pravni fakultet-Sveučilište u Rijeci,Prof.dr. Vesna Crnić-Grotić.
Srpsku delegaciju predvodio je dožupan Saša Lukić uz predsjednika VSNM BBŽ Darka Karanovića,tajnicu Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"pododbor Daruvar ,Jasminu Trkulju ,predsjednika SKD "Prosvjeta" pododbor Garešnica,Zorana Blanušu te prof. Radmila Frantal.članica VSNM BBŽ i grada Daruvara.
Predstavnici Srba upoznali su odbor sa organizacijom i brojem srpskih institucija u BBŽ,njihovoj medijskoj povezanosti,ali i sa tekućim problemima među kojima su prije svega apostrofirali latentan strah pri nacionalnom izjašnjavanju kao pripadnika  srpskog identiteta.
Taj stalan strah je posljedica proteklog rata 90-tih,koji utječe na roditelje koji se susprežu da djecu u osnovnoškolskom obrazovanju upišu na dodatnu nastavu srpskog jezika i kulture po modelu c(3-5 sati tjedno učenja srpskog,geografije, historije,likovnog i muzičkog).
Upoznali su Odbora i sa izraženom asimilacijom Srba ili se na popisu stanovništva nacionalno ne izjašnjavaju.U prilog temu su i popisi birača kod Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina iz ove kalendarske godine,gdje se kao Srbi nisu izjasnili mnogi potomci iz "čistih" srpskih brakova.
Problem srpske zajednice u RH je i taj što Srbi nisu imali status nacionalne manjine pa su svoje nacionalne institucije osnivali i gradili u proteklih gotovo 30-tak godina od nule.
Prof.Frantal je ukazala i na nedovoljnu senzibiliranost mjerodavnih institucija kako bi predmet Građanski odgoj bio obavezan u srednje-školskom obrazovanju,jer su iskustva postojanja tog predmeta u Daruvaru izuzetno pozitivna.
Suradnja lokalnih i regionalne samouprave sa nacionalnim manjinama u našoj županiji ocijenjena je od strane srpskih predstavnika uspješnom .
 
 

FOTOGRAFIJE:

20190910_171052.jpg20190910_162933.jpg20190910_171100.jpg20190910_163005.jpg20190910_163015.jpg20190910_171131.jpg20190910_171122.jpg20190910_171119.jpg20190910_163037.jpg20190910_171045.jpg20190910_163129.jpg