Pregled svih događaja

Sjednica VSNM BBŽ

U petak,06.03.2020.godine u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić",Demetrova 1 Bjelovar,s početkom u 17,30 sati održana je 5. Sjednica V Saziva Vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije.
Sjednici je prisustvovalo 20 od 25 vijećnika,a izostali vijećnici su svoj izostanak na vrijeme opravdali.
Predsjednik vijeća Darko Karanović je u prilogu poziva za sjednicu svim vijećnicima uručio detaljnu analizu realizacije Plana i programa rada u 2019 godini.Realizaciju će naši čitatelji moći vidjeti na web.srbibbz.hr.
Isto tako je u prilogu prezentirana realizacija Financijskog plana u 2019. godini.Priliv sredstava od BBŽ u protekloj godini iznosio je 215.618,40 kn,od čega je 115.000,00kn bilo usmjereno u uređenje Srpskog kulturnog centra "Isidor Dobrović" u Daruvaru,a ostalo za redovne aktivnosti.Od naše nacionalne koordinacije Srpskog kulturnog vijeća ,Zagreb kroz donaciju za štampanje knjiga,nabavu uredske opreme,uređenje eksterijera SKC"Pavle Solarić",pokrivanja prevoza u Srb, Jadovno,Ćukovec,Sombor-Bjelovar-Sombor(GKUD"Ravangrad",gostovanje na Večeri nacionalnih manjina u Bjelovaru) kao i sredstava u sustavu "kapitalnih investicija" "stiglo" je 329.000,00kn.
U kalendarsku 2020.godinu prenešeno  je 147.747,76kn. Prenešena sredstva su najvećim dijelom predviđena za završetak srpskog kulturnog centra u Daruvaru.
Oba izvještaja jednoglasno su prihvaćena.
 
SNV je već početkom godine krenuo u financijsku pomoć općinskim i gradskim srpskim vijećima BBŽ. Radi se o nabavi IT opreme i uredskog materijala.Ova pomoć sukladno dogovoru predsjednika općinski i gradskih Vijeća sa predsjednikom VSNM BBŽ Karanovićem nazvali smo Popisom potreba.Obuhvaćeni su gradovi Garešnica,Daruvar i Grubišno Polje i općinska srpska Vijeća u Dežanovcu,Siraču,Đulovcu,Končanici i Štefanju.Radi se o stolovima za računala,stolicama,računalima,printerima,policama za knjige,ormarima za arhivu.
Vijeće je potvrdilo Odluke predsjedništva o financijskoj pomoći Udruzi"Pravda" Bjelovar(1.500,00 kn),VSNM Garešnica(3.000,00 kn) i UABA Bjelovar (3.500,00 kn)za obnovu spomen ploče braći Bakić uništene u nesretnom ratu 90-tih.

Vijeće donosi odluku (na prijedlog Saše Lukića) da se učini scan knjiga Radovana Dožudića (VSNM BBŽ je bilo izdavač) "Oploviti zemlju magije" "Zapisi iz Vretanije" te ih se postavi na našu web str.srbibbz.hr  kako bi bile čitljive i u elektronskom obliku.
Na prijedlog Dušana Margetića(predsjednik VSNM Bjelovar) odlučeno je da se nabave još dva tzv. "pivska seta"u "Pevex" Bjelovar(dva stola sa četiri klupe) za potrebe manifestacija u SKC "Pavle Solarić".
Predsjednik Karanović vijećnike je upoznao sa dinamikom i odlukama Organizaijskog odbora za obnovu spomenika Vojina Bakića "pred streljanje" u Spomen području Gudovac,koji je održan 26.02.2020.godine u "Solariću".
 
Vijeće je donijelo odluku da se ove godine prema SNV-u ide sa samo jednom aplikacijom u sustavu "kapitalnih investicija".
Naime,do sada smo gotovo u potpunosti realizirali naš zacrtani cilj a to je da sva naša općinska i gradska Vijeća imaju svoje prostorije za rad.Upravo predstoji otvorenje SKC"Isidor Dobrović" u Daruvaru kao najvrednija financijska investicija u proteklom periodu.
U sličnom pravcu kreće se prema rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma u Rogoži za potrebe Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta"pododbor Garešnica. Do sada su obavljene sve predradnje u tripartitnom odnosu VSNM BBŽ ,SNV,SKD Prosvjeta pododbor Garešnica, sa jedne strane ,kao i  sa Bjelovarsko bilogorskom županijom i Gradom Garešnicom.
Prema Srpskom narodnom vijeću je od strane predsjednika VSNM BBŽ D.Karanovića upućena aplikacija sa okvirnim cjenikom radova.
Dušan Margetić upozao je vijećnike sa inicijativom Muzeja grada Bjelovara,da se povodom Uskrsa nacionalne manjine predstave sa svojim uskršnjim običajima.Ovu aktivnost u ime srpske zajednice preuzeti će Udruga "Srpski kulturni centar Pavle Solarić"i VSNM grada Bjelovara.
 
Krsna slava VSNM BBŽ "Đurđevdan" održati će se 08.05. 2020. godine (petak) održati će se u Bjelovaru u restoranu "Pavičić" na "đurđevačkoj cesti".Vijeće je doneslo  i odluku o dodjeli priznanja "Pavle Solarić".
Predsjednik Karanović upoznao je vijećnike nakon dogovora sa predsjednicima VSNM Daruvar,Grubišno Polje,Garešnica,Đulovac,Dežanovac,Sirač i Končanica o dinamici ,kriterijima  i načinu podjele sjemenskog kukuruza u 2020. godini ,kao donacije Vlade Republike Srbije za izbjeglice(povratnike) koje su bile  registrirane kao takove u Republici Srbiji.
Predsjednik Karanović upoznao je vijećnike i sa donacijom knjiga od strane VSNM BBŽ prema VSNM Križevci.Knjige(oko 300 kom.)preuzela je predsjednica Goranka Manojlović.
Vijećnici su upoznati i sa predstojećim sastankom VSNM Bjelovar,UABA Bjelovar i VSNM BBŽ,sa delegacijom SNV(Aneta Vladimirov potpredsjednica SNV I Marija Crnogorac iz Odjela za kulturu SNV)  vezano za komemoraciju u Gudovcu.
Saša Lukić je našim vijećnicama čestitao 8. mart i poklonio im prigodne karanfile.
Sjednica je završila u 19,00 sati.

FOTOGRAFIJE:

DSCN4213.JPGDSCN4211.JPGDSCN4219.JPGDSCN4210.JPGDSCN4215.JPGDSCN4214.JPGDSCN4218.JPGDSCN4216.JPGDSCN4217.JPGDSCN4212.JPG