Izdavaštvo

Radovan Dožudić ZAPISI IZ VRETANIJE eseji o ponornici

Radovan Dožudić ZAPISI IZ VRETANIJE eseji o ponornici

Autor:Radovan Dožudić

Nakladnik: Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije 2018.godine (500 primjeraka)

Za nakladnika: Darko Karanović

Naslovnica i dizajn: Ivan Matanić i Milenko Selak

Lektura: Sanja Pinter i Mile Radovanović

Tisak: Tiskara Viatoni d.o.o. Bjelovar

 Ova knjiga izdana je u suradnji te uz potporu:

 Srpskog narodnog vijeća,Zagreb

Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije

Vijeća srpske nacionalne manjine Varaždinsku županije

Bjelovarsko-bilogorske županije

Opširnije

Srbi iz Varaždinskog generalata - najava

U skladu sa odlukama VSNM BBŽ, KCKŽ, VŽŽ i VSNM grada Varaždina, Vijeća će zajednički i koordinirano biti izdavači knjige Nenada D. Vukadinovića: "SRBI IZ VARAŽDINSKOG GENERALATA". Sa ovom knjigom autor zatvara trilogiju o Srbima Vojne krajine iz sjeverozapadne Hrvatske. Knjiga će biti izdata u prvoj polovini 2014. godine.

Opširnije

Kratka historija srpskih krajišnika sa Kalnika i Bilogore (od XIV. do XIX. vijeka)

Autor: Nenad Vukadinović - odvjetnik iz Novog Sada - rođeni bjelovarčanin

Izdavač: Malo istorijsko društvo, Novi Sad 2012.

Za izdavača: dr. Drago Njegovan

Recezenti: prof. dr. Nikola Strajnić, red. prof. univ. u Novom Sadu, Predsjednik društva književnika Vojvodine,

dr. Drago Njegovan, muzejski savjetnik i viši naučni saradnik,

Žarko Dimić, profesor, historičar, direktor Arhiva SANU - Odjeljenja u S. Karlovcima

Urednik: Žarko Dimić, profesor

Lektor i korektor: Ana Vucelja, profesor srpskog jezika i književnosti

Grafički urednik: Autor

Štampa: Budućnost AD, Novi Sad (500 primjeraka)

Opširnije

Domaćine srećna ti Krsna slava

Autor: Ljubisav Milosavljević, NOVI SAD 2005.

Izdavač: EPOHA d.o.o., BJELOVAR

Suizdavači: VSNM BBŽ i VSNM GRADA BJELOVARA

Recezent: sveštenik Blagoje T. Katić

Saradnici: Valerija S. Klem

              Aleksandar Janković

Lektor i korektor: Olga Aljić

Dizajn i tehnička priprema: Josip Zgomba

COPYRIGHT 2005., IP Nacional, Novi Sad

Opširnije

Vojvoda bjelovarski - baron Sava Nikolić Podrinski

Autor: Nenad Vukadinović, odvjetnik iz Novog Sada, rođeni bjelovarčanin

Izdavač: Nevkoš d.o.o., Novi Sad 2013.

Recezenti: prof. dr. Nikola Strajnić, red. prof. univ. u Novom Sadu, Predsjednik društva književnika Vojvodine,

Žarko Dimić, profesor, historičar i dir. Arhiva SANU-odjeljenje u S. Karlovcima

Urednik: Žarko Dimić, profesor

Grafički urednici: dr Sofija Vukadinović

                         Nenad D. Vukadinović

Lektor i korektor: Natalija Vukadinović

                          dr. Sofija Vukadinović

Štampa: Budućnost d.o.o., Novi Sad

Opširnije

Više članaka ...

  1. Oploviti zemlju magije

Potkategorije

Multimedija i izdavaštvo