Pregled svih događaja

VSNM Bjelovar u Vrginmostu

VSNM Bjelovar u Vrginmostu

Srpska zajednica Grada Bjelovara sa predsjednikom Dušanom Margetićem na čelu ,ponovno  je u proteklo vrijeme  nastavila prikupljati razne potrepštine (hrana,obuća,odjeća,posuđe,higijenska sredstva) za stanovništvo potresom stradale Banije.

Donirana sredstva prikupljala su se u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić" Demetrova 1 Bjelovar.Uz još jednom iskazano razumijevanje i podršku,Grad Bjelovar je ustupio svoje "kombi"vozilo koje su Dušan Margetić uz pomoć Dušana Jovančevića uspjeli "prilagoditi"(izvaditi sjedala) potrebama za smještaj prikupljenih sredstava.

Posebno se zahvaljujemo našem prijatelju Jaromiru Pohajdi koji je bio Margetićev suvozač na putu prema odredištu.

Donaciju su 16.03.2021. godine prevezli do "sabirnog" centra u Vrginmostu i još jednom pokazali neprestanu brigu kako srpske zajednice, tako i većinskog  stanovništva Grada Bjelovara za stradalo stanovništvo stradale Banije.

Fotografije:

 

Održana sjednica VSNM BBŽ, 12.03.2021.

Održana sjednica VSNM BBŽ

Nakon uistinu neuobičajenog i "Kovid" izazvanim stanjem ,konačno smo  nakon dužeg vremena a poštivanjem epidemioloških mjera ,održali redovnu sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije, sedmu po redu u V Sazivu.

Sjednica je uobičajeno održana u Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić"12.03.2021. godine  s početkom u 17,30 sati.

 Vijećnici su u popratnim dokumentima uz poziv za sjednicu dobili i već odobrene od strane predsjedništva VSNM BBŽ ,Analizu izvršenja Financijskog plana za 2020. godinu, Izvještaj o realizaciji Plana i programa rada za 2020. godinu kao i Financijski plan za 2021 i Plan i program rada za 2021. godinu.

Sva četiri dokumenta jednoglasno su prihvaćena.

Vijećnici su upoznati sa aktivnostima naših vijeća i sudjelovanjem u akciji "Banija je naša kuća", odnosno prikupljanjem humanitarne pomoći i raznih donacija za potresom stradalo stanovništvo Banije. O aktivnostima su Vijeće upoznali dr. Vanja Ficnar, srpski dožupan Saša Lukić, Milan Radaković i Sanja Orozović u ime VSNM Đulovac, predsjednik VSNM Bjelovar Dušan Margetić, predsjednica VSNM Končanica Rada Božić, naš član Vijeća i predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" pododbor Garešnica Zoran Blanuša, predsjednik VSNM Grubišno Polje Milan Knežević, kao i u ime  VSNM Velika Pisanica Gordana Ćetković.

Naši poštovani pratitelji web.str. srbibbz.hr imali su na njoj priliku vidjeti sve aktivnosti usmjerene uz navedene aktivnosti.

Izuzetno bitna tema bila je vezana uz redovan popis stanovništva u RH koji je prolongiran za 9 mjesec. Predstojeće aktivnosti naših općinskih i gradskih Vijeća kao i SKD Prosvjeta biti će usmjerena ka stvarnim etničkim Srbima da se izjasne kao  Srbi a ne kao ranije da ostanu neopredijeljeni  ili se izjasne kao pripadnici većinskog naroda. Stav Vijeća je da  bi Srbi po onoj velikog vladike Njegoša "srpski pišem, srpski zborim, svakom gromko govorim" trebali uz srpsku nacionalnu pripadnost, vjeru pravoslavnu navesti da im je materinji jezik srpski.

Isto tako predloženo je i prihvaćeno da u koordinaciji sa SNV-om radimo na tome da popisivači u sredinama sa znatnim brojem Srba budu zastupljeni u navedenim poslovima.

Izvršene su sve pripremne radnje u vidu izrade naslovnice,i lekture za novu knjigu Radovana Dožudića "Zaturena pisma"koju će ponovno izdavač biti naše Vijeće uz izuzetnu  financijski podršku SNV I BBŽ. Spisatelj se kao i ranije odrekao bilo kakovog honorara i obavijestio vijećnike da je tekst u predaji za štampariju.

Predsjednik Vijeća Darko Karanović i Zoran Blanuša upoznali su vijećnike sa započetim radovima na dogradnji i adaptaciji Društvenog doma u Rogoži za potrebe SKD Prosvjeta Garešnica i VSNM Garešnica a iz sustava "kapitalnih investicija" koje financijski "nosi" Srpsko narodno vijeće kao glavni investitor  i Grad Garešnica, kao vlasnik zgrade a očekuje se i financijska pomoć BBŽ.

Predsjednik Karanović dostavio je dvije aplikacije  "kapitalnih investicija" prema Srpskom narodnom vijeću u vidu molbe i troškovnika za dodatna sredstva za uređenje doma u Rogoži i mnogo manje sredstava za završetak interijernih a ranije započetih radova na bivšoj školi u MO Prokop.

Karanović je upoznao vijećnike sa odlukama predsjedništva o financijskoj pomoći Željku Ćeranu (član VSNM Grubišno Polje) zbog smrti majke(povratnici),te Udruzi "Pravda" iz Bjelovara.

Vijeće je na prijedlog predsjedništva donijelo Odluku da se u Članku 21 Statuta VSNM BBŽ izmjeni dio koji je glasio, a vezan je za financijske ingerencije predsjedništva 

-Odlučuje o troškovima do 10.000,00 kn u toku kalendarske godine. Izmjena se odnosi na financijski dio i prihvaćen je novi iznos do 20.000,00kn.

Ukoliko situacija sa tzv"Kovid 19" bude omogućila vijeće je prihvatilo prijedlog Lukića i Karanovića da se svečana sjednica povodom Slave vijeća, Đurđevdana ,održi 07.05.2021. u Društvenom domu Goveđe Polje u 18,30 sati.

Na prijedlog Darka Karanović i Saše Lukića jednoglasno je podržan prijedlog da priznanje "Pavle Solarić" koje se uručuje pojedincima ili organizacijama koje daju izuzetan doprinos u očuvanju opstojnosti srpskog identiteta za 2020 godinu dobije članica našeg predsjedništva , članica VSNM Velika Pisanica  i potpredsjednica Udruge "Srpski kulturni centar Pavle Solarić"Gordana Ćetković.

FOTOGRAFIJE:

DSCN4684.JPGDSCN4686.JPGDSCN4681.JPGDSCN4683.JPGDSCN4682.JPGDSCN4685.JPGDSCN4680.JPG

Započeli radovi

Započeli radovi

Vezano uz sustav tzv. "Kapitalnih investicija" Srpskog narodnog vijeća i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije je u prostorijama SNV-a 13.07. 2020. godine  potpisalo Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa koji su u funkciji zaštite i promicanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpske nacionalne manjine u RH.

Prije potpisivanja Ugovora VSNM BBŽ je u suradnji sa Srpskim kulturnim društvom "Prosvjeta" pododbor Garešnica i Vijećem srpske nacionalne manjine Garešnica ,uskladilo da se prema potrebama srpske zajednice Grada Garešnice krene u financiranje projekta "Društveni dom Rogoža, dogradnja i adaptacija". VSNM BBŽ je sukladno obvezi uspjelo u aplikaciji za potrebna sredstva dostaviti i elaborat troškovnika za potrebne radove od ovlaštenog građevinskog izvođača.

Predsjedništvo Srpskog narodnog vijeća je odobrilo ovaj projekt i osiguralo 500.000,00 kn za njegovu realizaciju.

Nakon niza sastanaka u Gradu Garešnici uz prisustvo gradonačelnika Josipa Bilandžije, pročelnika za gospodarsvo  Miroslava Gerstnera, dožupana srpske zajednice BBŽ Saše Lukića, predsjednika VSNM BBŽ Darka Karanovića kao i predsjednika  i zamjenika SKD Prosvjeta pododbor Garešnica Zorana Blanuše i Nikole Radoševića te predsjednika VSNM  Garešnica Damira Sedramca, odlučeno je da se krene u realizaciju ovog projekta.

Grad Garešnica je financirao izradu Projektne dokumentacije kao i Građevinsku dozvolu,i odredio Nadzorni organ za građevinske radove .Grad Garešnica kao vlasnik objekta Društvenog doma u Rogoži  i Srpsko narodno vijeće kao financijer radova sklopili su Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. BR. 630 u K.O. Stupovača. Ugovor je potpisan na period od 20 godina sa odredbom da prostor mogu u dogovoru koristiti kako MO Rogoža tako i razne Udruge.  

Sami radovi odnose se na dogradnju postojećeg objekta bivše Osnovne škole Rogoža sa namjerom da se u dubini postojećeg objekta stari dio postojeće sale poveže  sa mnogo većim i potpuno novim dijelom  uz novi sanitarni  čvor, električne  instalacije  ,novi sustav grijanja itd.

Ovom akcijom sigurno će se poboljšati rad Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" pododbor Garešnica, koje služi kao primjer rada sa najmlađima uzrastima u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta ali i VSNM Garešnica za njihove aktivnosti.

U prilogu Vam dostavljamo fotografije započetih radova.

FOTOGRAFIJE:

20210225_153817.jpg20210224_161543.jpg20210224_161707.jpg20210224_161325.jpg20210225_153823.jpg20210224_161351.jpg20210224_161315.jpg20210224_161556.jpg20210224_161634.jpg20210224_161247.jpg

ŽUPANIJA ULAŽE U INFRASTRUKTURU

ŽUPANIJA ULAŽE U INFRASTRUKTURU

U tijeku je  rekonstrukcija i proširenje mosta „VRBOVAC“ preko vodotoka Lučica u naselju Vrbovac  na županijskoj cesti ŽC 3291.

Naime,  radi se o investiciji od preko 500.000,00 kn, u potpunosti financirana od strane županije Bjelovarsko bilogorske.  To je  projekt koji  je iznimno važan  i bitan  za sigurnost prometa prema selima Markovac, Bijela, Pakrani, G i Donji Borki te prema samom središtu općine  Sirač koji  će se uskoro realizirati zahvaljujući zamjeniku župana Saši Lukiću.

Zamjenik župana Saša Lukić, na prijedlog mještana okolnih naselja te u suradnji s županijskom upravom za ceste u proteklih godinu i pol dana uspjeli su riješit projektnu dokumentaciju (cca 85.000,00kn) te osigurati financijska sredstva (cca 500.000,00kn) za kompletnu sanaciju i proširenje samoga mosta. 

Kako zamjenik župana Saša Lukić ističe, radilo se o iznimno opasnoj i sigurnosno problematičnoj „crnoj točki“ na županijskoj prometnici  ŽC 3291 na kojoj su se često događale prometne nesreće te će se ovom sanacijom i proširenjem znatno podići sigurnost prometa na ovoj dionici.

U nastavku možete pogledati foto galeriju kako je most izgledao ranije te slike trenutne rekonstrukcije i radova. Kompletan završetak radova očekuje se kroz 15-20 dana.

FOTOGRAFIJE:

IMG_0349.JPGIMG_0348.JPGIMG_0344.JPGIMG_8085.jpgIMG_0352.JPGIMG_0345.JPGIMG_0347.JPGIMG_8083.jpgIMG_0346.JPGIMG_8086_a.jpgIMG_0350.JPGIMG_0351.JPGIMG_0342.JPGIMG_8084.jpgIMG_0343.JPG

OBILAZAK BANIJE

OBILAZAK BANIJE

Dana 17.02.2021, zamjenik predsjednika SNV-a grada Daruvara Petar Radosavljević i zamjenik župana Bjelovarsko bilogorske županije Saša Lukić obišli su teren Banije i uvjerili se kako napreduju radovi kod obitelji Lazara Polimca(Banski Drenovac) kao i obitelji  Željka  Prečanice (Gornja Bačuga).

Naime, kako smo Vas i ranije obavještavali radi se o akcijama donacija građevinskog materijala i svega neophodnog za sanaciju dviju obiteljskih kuća. 

Obitelj Polimac kroz mjesec dana planira useliti u svoju novu obiteljsku kuću te nastaviti živjeti normalno, obitelj Prečanica zbog učestalih naknadnih podrhtavanja i ponovnog dolaska statičara biti će nužna sveobuhvatnija sanacija tako da radovi kreću dok statičari naprave elaborat sanacije.

S obzirom da se na tom području nalazi veliki broj ljudi kojima je pomoć nužna i o kojima nitko ne vodi računa odlučili smo pronaći sredstva i pomoći još jednoj obitelji kojima je pomoć zaista nužna i potrebna. Također u obliku građevinskog materijala(lim-crijep, građa, paropropusna folija, kaplaji i sl…)

Svi koji su voljni financijski pomoći mogu se obratiti našem županijskom vijeću i u dogovoru s predsjednikom vijeće Darkom Karanovićem i zamjenikom župana Sašom Lukićem definirati način i oblik pomoći.

FOTOGRAFIJE:

IMG_0257.jpgIMG_0271.jpgIMG_0269.jpgIMG_0258.jpgIMG_0259.jpgIMG_0268.jpgIMG_0260.jpgIMG_0271_a.jpgIMG_0270.jpg