Pregled svih događaja

OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU BBŽ-a

NASTAVLJA SE OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA NA PODRUČJU BBŽ-a

Bjelovarsko bilogorska županija i ove godine nastavlja sa sufinanciranjem obnove pravoslavnih crkvi i sakralnih objekata na svom području.  

Naime, na inicijativu zamjenika župana Saše Lukića već nekoliko godina županija Bjelovarsko- bilogorska kroz javni poziv u kulturi izdvaja značajna sredstva za obnovu, rekonstrukciju i sanaciju srpskih pravoslavnih crkvi, iz godine u godinu se ti iznosi značajno povećavaju. Tako da za 2020 godinu iznos koji je izdvojen rekordan je, on je preko 300.000kn samo po jednom javnom pozivu.

Ovih dana je u ime Bjelovarsko bilogorske županije zamjenik župana Saša Lukić u Bjelovaru i Daruvaru potpisao niz ugovora sa svećenicima  SPC-a. Izdvojiti ćemo nekoliko najznačajnijih;

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U DARUVARU 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U NARTI 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA  U V. PISANICI 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U GRUBIŠNOM POLJU 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U T.  POPOVCU 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U V. PAŠIJANU 

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U KATINCU

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U DOLJANIMA

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U DARUVARSKOM BRESTOVCU

-SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U VELIKOJ BRŠLJANICI

Osim toga, suradnja županije i  srpske pravoslavne crkve odvija se i kroz niz zajedničkih manifestacija i kulturnih događanja koja se redovito sufinanciraju iz proračuna županije.

Plan nam je da u narednih nekoliko godina kroz ovaj način i oblik suradnje te uz pomoć ministarstva kulture dovedemo gotovo sve sakralne objekte na području županije bjelovarsko bilogorske na zadovoljavajuću razinu na zadovoljstvo svih vjernika i građana. Moramo znati da se uglavnom radi o objektima koji su u visokom stupnju oštećenosti i koji su većinom spomenici kulture te se bilo kakvi zahvati ne mogu odvijati bez nadzora i suglasnosti konzervatora a što iziskuje velike financijske troškove kao i vremenske.

FOTOGRAFIJE:

IMG_0132.jpgIMG_0134.jpgIMG_0117.jpgIMG_0119.jpgIMG_0135.jpgIMG_0122.jpgIMG_0120.jpg