Pregled svih događaja

Sastanak u Rogoži

Sastanak u Rogoži

Na inicijativu Zorana Blanuše, predsjednika Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbor Garešnica i Darka Karanovića predsjednika VSNM BBŽ i člana predsjedništva Srpskog narodnog vijeća, dana 17.03.2021. godine u 18,00 sati ,održan je zajednički sastanak članova predsjedništva "Prosvjete "i članova predsjedništva VSNM Garešnica. Sastanku je prisustvovao i dožupan iz redova srpske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Saša Lukić kao i predsjednik VSNM Garešnica Damir Sedramac.

Prisutni su obišli gradilište i uvidjeli stanje započetih radova na projektu tzv Kapitalnih investicija "Adaptacija i dogradnja Društvenog doma u Rogoži",koji je u vlasništvu Grada Garešnice.

Blanuša je nakon pozdrava u ime domaćina, prisutne upoznao sa dinamikom radova koje izvodi poduzeće "Lovrić građenje" iz Garešničkog Brestovca kao i sa potrebnim odstupanjima od idejnog projekta, tj. prilagodbama stanju na terenu. Također je predočio uspješnost "Prosvjetine" financijske aplikacije prema Upravnom odjelu za obrazovanje ,kulturu i sport BBŽ, kao i sa odobrenim sredstvima sukladni zamolbi "Prosvjete" iz Garešnice prema BBŽ, vezano  uz Ugovor o jednokratnoj financijskoj pomoći BBŽ. Upoznao je prisutne i sa tehničkim detaljima buduće izglednosti prostora.

Dožupan Lukić je prisutne upoznao sa razgovorima koje je obavio sa županom Damirom Bajsom i mogućoj financijskoj potpori Bjelovarsko-bilogorske županije ovom projektu.

Isto tako je prisutne upoznao sa pravcem i obvezama koje u ovakvim projektima postoje koristeći iskustvo uređenja SKC "Isidor Dobrović" u Daruvaru.

Darko Karanović je u ime investitora, Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba ,govorio o metodi i potrebnim predradnjama kako bi Vijeće srpske zajednice bilo koje županije pristupilo aplikaciji u sustavu kapitalnih investicija, odnosno da je uz dobro obrazloženu molbu za sredstva potreban i troškovnik ovlaštenog izvođača radova kao i suglasnost vlasnika nekog objekta (objekti mogu biti škole, društveni domovi, kulturni centri).Pristigle aplikacije idu na uvid Centru za razvoj i investicije SNV-a kao i stručnoj komisiji, a predsjedništvo SNV-a odobrava aplikaciju.

 

SNV je VSNM BBŽ po potpisanom Ugovoru u protekloj 2020. godini sukladno aplikaciji odobrio 500.000,00,koja su "prebačena" u ovu kalendarsku godinu i na osnovu kojih su započeli radovi.

Prije započetih radova potpisan je Ugovor između Grada Garešnice i Srpskog narodnog vijeća o osnivanju i prijenosu prava građenja na K.Č.BR.630 U K.O.STUPOVAČA.

Isto tako je prisutne upoznao da je VSNM BBŽ po istom modelu  "Kapitalne investicije" u 2021. godini uputilo molbu Srpskom narodnom vijeću za dodatnih 250.000,00 za potrebe započetih radova u Rogoži. Odluka predsjedništva SNV-a o pristigloj molbi se  očekuje uskoro.

Domaćin sastanka , Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" pododbor Garešnica je tradicionalno priredilo posluženje za učesnike sastanka.

Fotografije:

20210317_181529.jpg20210317_181558.jpg20210317_174825.jpg20210317_174903.jpg20210317_192709.jpg20210317_181809.jpg20210317_174847.jpg20210317_181758.jpg20210317_174946.jpg20210317_175156.jpg