Pregled svih događaja

Sjednica Vijeća, 25.11.2022

Sjednica Vijeća, 25.11.2022

U bjelovarskom Srpskom kulturnom centru "Pavle Solarić", 25.11.2022. godine ,s početkom u 17,00 sati,održana je redovna 11 sjednica 5. Saziva Vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko bilogorske županije.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Izvještaj o posjeti delegacije Srpskog narodnog vijeća od 17.11. 20220 godine

2.Priprema za manjinske izbore u 2023. godini

3.Izvještaj o pomoći povratnicima u sustavu "Bijele tehnike" Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije putem aplikacija prema SNV-u

4.Plan i program rada za 2023. godinu

5.Financijski plan za 2023. godinu

6.Izvještaj o održanoj tribini " 20- godišnjica Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina-između teorije i prakse od 21.11.2022 godine

7.Razno

   a) Komemoracija za stradale srpske civile Bilogore i zapadne Slavonije iz jeseni/zime 1991. godine

   b) "Veče nacionalnih manjina u Bjelovaru"

Srpsko narodno vijeće,kao naša nacionalne Koordinacija, uobičajeno obilazi županijska Vijeća sa ciljem sagledavanja situacije na terenu i uočavanja potreba ali i problema sa kojima se općinska i gradska Vijeća susreću u svom radu.Predsjednik Vijeća Darko Karanović je za ovu priliku sazvao predsjedništvo Vijeća ali i predsjednike gradskih i nekih općinskih Vijeća. U delegaciji SNV-a bile su Jelena Nestorović i Tamara Bosanac.

Redovni manjinski Izbori za 6. Saziv Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (koje raspisuje Vlada RH) trebaju se održati u maju mjesecu 2023. godine.Intencija je i naputak SNV-a ka pomlađivanju članova Vijeća kao i angažiranju većeg broja žena.

No, moramo iz iskustva priznati da u mnogim Vijećima najaktivniju ulogu imaju upravo ljudi treće životne dobi,odnosno penzioneri, koji  svojim radom održavaju Vijeća vitalnim i često puta pokazuju i dobre ideje.

SNV- je svim županijskim Vijećima ( koje je e-mail proslijedilo svim općinskim i gradskim Vijećima) dostavio na uvid popis općina i gradova koji sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine i UZPNM ,imaju pravo na formiranje Vijeća.U bjelovarsko -bilogorskoj županiji uz postojeća Vijeća Srbi imaju zakonsku mogućnost da oforme Vijeća i u općinama Šandrovac, Severin,Ivanska i Berek.Na animaciji Srba u navedenim općinama treba poraditi.

Predsjednik Karanović izvijestio je vijećnike o akciji "Bijela tehnika" ( frižideri,kombinirane peći i perilice) koju je proljetos pokrenulo Srpsko narodno vijeće.Naime, svake godine Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pomaže povratnike koji su stekli izbjeglički status prijavom i boravkom u Republici Srbiji početkom nesretnog rata 90-tih.a koji su se vratili na svoja ognjišta.Nažalost, znatan broj Srba bivše grubišnopoljske i daruvarske općine bili su u izbjeglištvu u Baranji, Republici Srpskoj ili u trećim zemljama i kao takvi ne mogu koristiti navedenu pomoć ,koja je uz bijelu tehniku prepoznata i u tzv. moto tehnici ( motokultivatori,trimeri i motorne pile). Predsjednik Karanović pročitao je Odluku Komesarijata za izbeglice  i migracije RS, od 28. oktobra 2022. godine, gdje je od 47 zahjeva Srba povratnika u BBŽ  pozitivno riješeno 34 zahtjeva.

Vijećnici VSNM BBŽ u pozivu za sjednicu Vijeća dobili su na uvid prijedlog Plana i Programa rada kao i Financijskog plana za 2023 godinu.Oba Plana jednoglasno su usvojena.Temelj financijskog Plana 

Milan Radaković (predsjednik VSNM Đulovac i član predsjedništva VSNM BBŽ ) i Darko Karanović upoznali su Vijećnike sa panelom koji su organizirali zamjenici župana BBŽ iz redova češke i srpske manjine Tanja Golubić Novotny i Saša Lukić ,posvećenog 20- godišnjici usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojeg je 19.12. 2002. godine usvojio Sabor Republike Hrvatske.

Predsjednik Karanović i Milan Knežević u ime VSNM Grubišno Polje ,obavijestili su vijećnike da će se 10. jubilarna Komemoracija za stradale srpske civile  Bilogore i zapadne Slavonije održati 17.12.2022. godine u Grubišnom Polju.Pomen i parastos obaviti će se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Đorđa s početkom u 10.00 sati a nakon toga će se u crkvenoj gostoprimnici održati čas povijesti o tim teškim događajima kao i posluženje za učesnike komemoracije.Očekuje se dolazak srpskih delegacija i Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije ,kao i delegacije Srpskog narodnog vijeća sa kojim smo u potpunoj koordinaciji vezano za navedene događaje.

Predsjednik VSNM Bjelovar , Dušan Margetić upoznao je vijećnike sa pripremama naše zajednice za veliki manjinski događaj "Veče nacionalnih manjina " koju već po 14 puta organizira "Češka obec"Bjelovar. Srbi će kao i ostale manjine u bjelovarskoj dvorani "Europskih prvaka " imati svoj štand koji će biti " spojen" sa štandom Srba iz Belog Manastira. Naim KUD Beli Manastir ove godine predstavlja Srbe Republike Hrvatske na ovoj značajnoj manifestaciji.

Sjednica je završila u 18,30 sati.

Fotografije: