Pregled svih događaja

Izborna skupština Prosvjete u Rogoži, 19,15 sati, dana 09.03.2024.

Izborna skupština Prosvjete u Rogoži, 19,15 sati, dana 09.03.2024.

U subotu 09.03.2024. godine u dograđenim i adaptiranim prostorijama društvenog doma u Rogoži, s početkom u 19,15 sati održana je Izborna skupština Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbor Garešnica.

Predsjednik društva Zoran Blanuša predsjedavao je radnim predsjedništvom uz Sanju Birač i Biljanu Rodić.

Blanuša je podnio  izvještaj o realizaciji Plana i programa rada za 2023. godinu ,koji je jednoglasno usvojen.

Blagajnik društva Milan Rodić podnio je financijski izvještaj za proteklu godinu koji je takođe jednoglasno usvojen.

Kandidacijska komisija je za predsjednika predložila Zorana Blanušu a za njegovog zamjenika Nikolu Radoševića.Za blagajnika je predložen Milan Rodić.Predsjedništvo društva do sada je brojalo 7 članova, uz predsjednika i njegovog zamjenika još 5 članova.

Kandidacijska komisija je predložila da se broj članova društva "podigne " na 11 članova a Blanuša je pročitao prijedlog za članove predsjedništva.

Prijedlog je jednoglasno usvojen. Tako da smo dobili novo-starog predsjednika i njegovog zamjenika kao i blagajnika.

 

Članovi predsjedništva su:

Zoran Blanuša-predsjednik

Nikola Radošević, zamjenik predsjednika

Milan Rodić ,blagajnik

Ostali članovi predsjedništva su: Sanja ,Bojana i Božo Birač, Ivanić Dobrila, Kabljanac Borislav, Blanuša Luka, Karlica Bojana i Biljana Rodić.

 

Potom je predsjednik Blanuša dao na usvajanje Plan i program rada za 2024. godinu a blagajnik Rodić Financijski plan za ovu godinu. Oba prijedloga jednoglasno su prihvaćena.

Među gostima su bili zamjenik župana iz srpske zajednice BBŽ ,Saša Lukić, predsjednici VSNM BBŽ , VSNM Garešnica te VSNM Đulovac, Darko Karanović , Damir Sedramac i Milan Radaković.Ispred Glavnog odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Zagreb, prisutna je bila Sanela Martinović iz Okučana.Grad Garešnicu predstavljao je Milan Rajšić, član gradskog vijeća ispred Samostalne demokratske srpske stranke,koji je i član VSNM Garešnica.U ime vatrogasne zajednice sela Rogoža prisutan je bio Milan Komlenović koji je i član Prosvjete kao i član  VSNM Garešnica.Češku besedu iz Garešnice predstavljale su Alica Skender i Alojzija Bajs.

Blanuša se zahvalio na reizboru i pohvalio mnoge ljude dobre volje  koji su u svoje slobodno vrijeme sudjelovali na radnim akcijama uređenja potkrovlja stare škole, gdje je predviđena garderoba za narodne nošnje kao i biblioteka.Dio potrebnih sredstava prikupljen je i osobnim donacijama. 

Gostima se obratio Saša Lukić koji je Skupštinu pozdravio kako u svoje ime tako i u ime župana Bjelovarsko-bilogorske županije Marka Marušića. Lukić je naglasio da je BBŽ financijski sudjelovala u adaptaciji i dogradnji ovog lijepog prostora sa cca 33.000,00 eura.Zaželio je mnogo uspjeha u radu novo-starom rukovodstvu, te konstatirao da su garešnički "prosvjetari"više nego zaslužili da na korištenje dobiju ovakav reprezentativni prostor.

Darko Karanović  pozdravio je skup kao predsjednik  VSNM BBŽ, ali i kao član predsjedništva Srpskog narodnog vijeća, krovne institucije Srba u Republici Hrvatskoj koja institucionalno koordinira sa ostalim srpskim institucijama: Srpskim kulturnim društvom "Prosvjeta", Srpskim privrednim društvom "Privrednik",Srpskim demokratskim forumom, Srpskim sportsko rekreatinim društvom.Naglasio je izuzetno uspješan rad SKD Prosvjeta, pododbor Garešnica , i smara da su sigurno među tri najuspješnija Prosvjetina društva u RH.

Ukazao je na izuzetno bitnu ulogu saborskih zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke,koji su osigurali preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, velika sredstva iz sustava "kapitalnih investicija" kojima se uređuju škole,društveni domovi, prostorije srpskih vijeća i udruga, sportski tereni,vrtići itd.

Upravo su na ovaj način osigurana sredstva za adaptaciju i dogradnju društvenog doma u Rogoži ( nekadašnja škola).

Srpsko narodno vijeće je u IV faze , počevši sa 2021 godinom ,za ovaj "poduhvat" osiguralo cca 430.000,00 eura.

Karanović je preporučio prisutnim punoljetnim Srbima da se na predstojećim parlamentarnim izborima opredijele  za manjinsku listu i podrže kandidate Samostalne srpske demokratske stranke.Posebno je naglasio da je stav i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina BBŽ (delegati mađarskog,češkog i srpskog vijeća te predstavn

ici Roma, Nijemaca i Albanaca) da se  i njihovi glasači opredjele za manjinsku listu

Domaćini su kako je i red, za sve prisutne pripremili večeru, a svoj doprinos skupštini dali su naši Teodorović i Mamula ,koji su harmonikom i pjesmom uveselili skup.

Fotografije: