Pregled svih događaja

07.02.2014. - Sjednica predsjedništva koordinacije nacionalnih manjina BBŽ

Cannot find albumi/07.02.2014. - Sjednica koordinacije vijeca folder inside /home/srbibbzh/public_html/images/galerije/albumi/07.02.2014. - Sjednica koordinacije vijeca/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

U Maloj vijećnici zgrade BBŽ održana je sjednica predsjedništva manjinske koordinacije BBŽ. Sukladno Statutu i dnevnom redu, sjednici predsjedništva koju čine predsjednici manjinskih vijeća mađarske, češke, albanske i srpske manjine te predstavnik romske manjine, vodio je predsjednik koordinacije Šandor Toth, uz Damira Malinu, Martina Gojanija, Darka Karanovića i Stevu Gjurgjevića. Sjednici je prisustvovao i župan BBŽ gospodin Damir Bajs sa suradnicima. Prisutni su bili i pročelnica Upravnog odjela Ana Antolović, savjetnik župana Nenad Vlahović, predsjednica Nadzornog odobra Elika Jarža kao i i zamjenici župana iz redova nac. manjina; Tanja Golubić - Novotny i Saša Lukić, te zamjenica župana Đurđica Ištof - Benčić.

Točka dnevnog reda posvećana informacijama o raspisivanju natječaja za programe nacionalnih manjina izazvala je najviše pažnje. Suštinski se radi o planovima i projektima za 2014. godinu koja podnose manjinske UDRUGE. Financiranje ovih projekata vezano je uz fondove EU te državnog proračuna, a Županijska regionalna agencija će udrugama pomoći pri pisanju aplikacija za realizaciju planova i programa.

Ulogu RRA (Regionalna Razvojna Agencija) obrazložio je zamjenik direktora Marinko Bartulović. Izabrana manjinska vijeća predstavljaju sponu poveznicu te imaju koordinacijsku ulogu između udruga i RRA pri izradi programa i projekata.

Zakonske uredbe uređuju da Udruge koje ostvare sredstva sukladno vlastitim aplikacijama, unose 30% domicilnih sredstava u realizaciju istih. Župan u ime županije se obvezuje da će ova domicilna sredstva u potpunosti podmiriti županija što Udrugama u potpunosti omogućuje kvalitetne aplikacije bez ikakve bojazni.

Župan je također upoznao predsjedništvo sa 4 programa prekogranične suradnje naše županije sa BIH, točnije Republikom Srpskom - Banjalučka regija, te Federacijom - regioni Tuzla i Zenica, koji se prije svega odnose na kulturnu suradnju.

Utvrđen je rok (28.02.2014.) za dostavu izvještaja o realizaciji plansko - programskih aktivnosti, te financijski izvještaji za 2013. godinu svih manjinskih vijeća te predstavnika manjina u BBŽ. Članovi predsjedništva usvojili su ideju o zajedničkoj manifestaciji kulturnog stvaralaštva koju bi zajednički organizirali manjinska vijeća pod pokroviteljstvom županije. O prvom mogućem domaćinu ove manifestacije odlučit će se na slijedećoj sjednici manjinske koordinacije.

FOTOGRAFIJE