Pregled svih događaja

Seminar u Daruvaru 11.11.2014

U Daruvaru je u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH,te Savjeta za nacionalne manjine održan seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.Seminar je održan u Velikoj vijećnici Grada Daruvara koji je i ovoga puta bio izuzetan domaćin.

U ime organizatora seminar je vodio predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer,uz pomoć Bahrie Sejdić i Sulejmana Tabakovića.Učešće u raspravi uzeli su i predsjednici županijskih vijeća,predsjednici i zamjenici općinskih i gradskih manjinskih vijeća ,kao i predstavnici manjinskih udruga.Tematski se razgovaralo o jačanju uloge vijeća i predstavnika nac.manjina te njihova povezanost s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.Razmjenjena su pozitivna ali i loša iskustva u radu manjinskih zajednica naše županije.Vodila se vrlo konstruktivna rasprava ,koja doprinosi rješavanju manjinskih problema.